Bezuiniging op kinderbijslag van tafelDe bezuiniging op de kinderbijslag van 100 miljoen euro in 2010, die is aangekondigd in de Miljoenennota 2008, gaat waarschijnlijk niet door. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie willen de maatregel van tafel, aldus ingewijden dinsdag. Bezuiniging op kinderbijslag van tafelDe bezuiniging op de kinderbijslag van 100 miljoen euro in 2010, die is aangekondigd in de Miljoenennota 2008, gaat waarschijnlijk niet door. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie willen de maatregel van tafel, aldus ingewijden dinsdag.

Ook willen de drie partijen dat de schoolboeken volgend jaar voor het hele voortgezet onderwijs gratis worden en niet alleen voor de onderbouw, zoals in de kabinetsplannen staat. Op verzoek van de PvdA zoeken de coalitiefracties ook naar extra geld voor armoedebestrijding bij kinderen.

Het schrappen van de bezuiniging op de kinderbijslag is vooral een wens van CDA en ChristenUnie. Fractieleider Pieter van Geel (CDA) zei in een reactie op de miljoenennota dat deze maatregel de middeninkomens treft.

Schoolboeken

De coalitiefracties willen woensdag tijdens de algemene beschouwingen, het Tweede Kamerdebat over de kabinetsplannen, met een alternatieve bezuiniging komen. Het is nog niet duidelijk hoe die er uitziet. Ook is nog onbekend hoe het helemaal gratis maken van schoolboeken betaald moet worden. Hiermee zou een bedrag van meer dan 100 miljoen euro gemoeid zijn.

Sportclub

Het PvdA-plan voor armoedebestrijding zou enkele tientallen miljoenen kosten, aldus een betrokkene. Het is de bedoeling gezinnen met lage inkomens extra ondersteuning te geven, als kinderen bijvoorbeeld lid willen worden van een sportclub. De PvdA wil verder wat extra geld om burgerinitiatieven in wijken te financieren.

Ontslagrecht

Volgens vicefractievoorzitter Mariëtte Hamer van de PvdA zal haar partij woensdag ook weer duidelijk stelling nemen tegen het kabinetsvoorstel om het ontslagrecht te versoepelen. Zij benadrukte dat het plan dat CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft voorgelegd aan werkgevers en vakbonden, in de kern niet deugt. Vooral door het wegvallen van een toets voorafgaand aan het ontslag zou de rechtsbescherming van werknemers te veel worden aangetast. (NU.nl)