AngstigKinderen groeien op tot onge­luk­kige, angstige vol­wassenen wanneer hun ouders hun leven te veel domineren. Dat conclu­deren Britse onder­zoekers. Jongeren blijken volgens hen te veel te worden afge­schermd en te weinig keuze hebben over wat er met hen gebeurt.
Kinderen groeien op tot ongelukkige, angstige volwassenen wanneer hun ouders hun leven te veel domineren. Dat concluderen Britse onderzoekers. Jongeren blijken volgens hen te veel te worden afgeschermd en te weinig keuze hebben over wat er met hen gebeurt.

De onderzoekers ondervroegen 2000 Britse kinderen van acht tot vijftien jaar. Daaruit blijkt dat keuze en familie hun geluk het meest bepalen. Hun gezondheid was de derde meest belangrijke factor voor hun welzijn. Een op de acht was ongelukkig over het gebrek aan autonomie, zoals niet vrij te zijn om eigen beslissingen te nemen.

Opgroeien

AngstigDe onderzoekers vertalen de uitslag naar de conlcusie dat kinderen hierdoor ongelukkiger worden bij het opgroeien. Zes procent van de lagere-schoolleeringen maakt zich zorgen over wat zij een gebrek aan autonomie noemen, dat stijgt naar 13 procent bij oudere studenten. Door je kroost te erg te beschermen, aldus de onderzoekers, maak je hen dus ongelukkig en angstig, waardoor ze niet goed kunnen omgaan met de uitdagingen van het zelfstandige leven als volwassene.

Psycholoog Kairen Cullen waarschuwt dat sommige ouders onbewust hun angsten doorgeven aan hun kinderen. "We worden overladen met informatie over hoe we moeten opvoeden. Het is niet verrassend dat moeders en vaders zich angstig voelen en dat ze dit overcompenseren door te bezorgd te zijn. Kinderen moeten de kans krijgen hun zorgen te uiten en perspectief krijgen van ouders."

Onafhankelijkheid

Experte Penny Nicholls: "Onafhankelijk worden van volwassenen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Jongeren moeten geholpen worden om hun verantwoordelijkheid op te nemen om zo op te groeien tot evenwichtige volwassenen.

Kinderen die dit niet krijgen, komen iets te kort. Je bent dan twintig, maar je kunt nog niet voor jezelf zorgen. Het is belangrijk om leren om te gaan met teleurstellingen en obstakels leren te overwinnen."

Expert Dirk Flower: "Overbeschermde kinderen rebelleren meteen zodra ze de smaak van onafhankelijkheid proeven. Op universiteit laten ze zich een jaar volledig gaan. Ze ontdekken dan alles wat ze voorheen niet mochten. Dat is waarom er zovelen niet slagen dat eerste jaar." (CBR)