6 september - Bezinningsmiddag GezinssynodeBij gelegenheid van de bijzon­dere synode over huwelijk en gezin houdt Bezin­nings­huis Regina Carmeli zaterdag 6 september een informa­tie­middag: Een synode over huwelijk en gezin – Verwach­tingen en mogelijkheden. Bij gelegenheid van de bijzondere synode over huwelijk en gezin houdt Bezinningshuis Regina Carmeli zaterdag 6 september een informatiemiddag: Een synode over huwelijk en gezin – Verwachtingen en mogelijkheden.

De buitengewone synode die in oktober wordt gehouden is gewijd aan de “de pastorale zorg voor gezinnen in de context van de evangelisatie”.

6 september - Bezinningsmiddag Gezinssynode“In onze tijd is de Kerk namelijk geroepen om bij de verkondiging van het Evangelie ook de nieuwe pastorale behoeften te betrekken die het gezin betreffen.” Paus Franciscus

Programma
14.30 uur: inleiding in de Teresazaal
15.30 uur: koffiepauze
15.45 uur: vervolg
16.30 uur: vespers in de kapel

Leiding
Dr. Lambert Hendriks (geb. 1978, Maastricht, in 2002 tot priester gewijd). Hij studeerde moraaltheologie aan het Johannes Paulus II instituut te Rome. Hij is vice-rector, studieprefect en docent filosofische ethiek en moraaltheologie aan het Grootseminarie Rolduc.

Kosten: € 6
Inschrijving bij: Zr. M. Gisela

(046) 457 09 93 (9.30 – 11.00 uur / 12.30 – 17.00 uur / 18.30 – 20.00 uur)
regina.carmeli@carmeldcj.nl
www.reginacarmeli.nl