In het kader van het naderende Paasfeest wordt op de Kinderclub nog eens het verhaal van de uittocht in Egypte doorgenomen. Chloë (9 jaar) weet nog wel hoe het zat: “Mozes heeft het Joodse volk bevrijd uit de slagerij”!