Betrek de kinderen bij de viering

  • Laat een acoliet of misdienaar (nog beter de pastoor zelf) het Evangelieboek aan een kind overhandigen als de kinderen naar de kinderwoorddienst gaan
  • Een kaars aansteken bij het lezen van het evangelie
  • Aandragen van de gaven door kinderen
  • Voorbeden kunnen heel goed gedaan worden door kinderen
  • Bij het Onze Vader komen de kinderen naar voren en maken een grote kring rond het altaar. Na de vredeswens gaan de kinderen de kerk weer in om hun ouders de vrede te wensen.
  • Vraag kinderen om de mis te dienen, en zorg ervoor dat het vooraf en naderhand leuk is in de sacristie, zorg iedere keer na het misdienen voor een leuke attentie voor de misdienaars.
  • Betrek kinderen bij de feesten van de parochie en geef ze een eigen moment / taak in de vieringen/feestelijkheden