Betere zorg voor risicomoedersNederland heeft goede zorg bij zwanger­schap en geboorte. Maar voor sommige risico­groepen, zoals oudere moeders, moeders uit achter­stands­situaties en zwangeren met een onder­liggende ziekte of ongezonde leefstijl, zijn verbeteringen noodzakelijk. Betere zorg voor risicomoedersNederland heeft goede zorg bij zwangerschap en geboorte. Maar voor sommige risicogroepen, zoals oudere moeders, moeders uit achterstandssituaties en zwangeren met een onderliggende ziekte of ongezonde leefstijl, zijn verbeteringen noodzakelijk. Dat concludeert de ‘Stuurgroep zwangerschap en geboorte’ in een advies dat Minister Ab Klink van Volksgezondheid op 6 januari in ontvangst nam. De stuurgroep adviseert onder andere de zorg te organiseren rondom moeder en kind, vrouwen vroegtijdig en eenduidig te informeren over gezond zwanger worden, en een ‘casemanager’ voor iedere zwangere aan te stellen.