HuwelijkOp de website van het Friesch Dagblad schrijft prof. dr. Marcel Poorthuis, hoog­leraar inter­reli­gieuze dialoog aan de Univer­si­teit van Tilburg, dat de betekenis van het huwelijk een onder­werp is dat zowel reli­gieus als maat­schap­pelijk grote aandacht verdient en een uitgebreid debat waard is. HuwelijkOp de website van het Friesch Dagblad schrijft prof. dr. Marcel Poort­huis, hoog­leraar inter­religieuze dialoog aan de Univer­siteit van Tilburg, dat de betekenis van het huwelijk een onder­werp is dat zowel religieus als maat­schap­pe­lijk grote aandacht verdient en een uitgebreid debat waard is.

“In Nederland zijn de reacties op de uit­spraken van paus Benedictus XVI over het belang van het huwelijk voor de samen­leving voor­spel­baar: veront­waar­diging en zich laten uit­schrijven.” en “Toch blijft één zaak opvallend: het feitelijke onder­werp: de betekenis van het huwelijk, werd ook door de filo­sofen zorg­vuldig vermeden.”