KinderopvangRuim de helft van alle 1,4 miljoen huis­houdens met een werkende ouder maakte vorig jaar gebruik van kinder­opvang. Het betreft bijna 740 duizend huis­houdens, ruim vijftig­duizend meer dan in 2007. Ruim de helft van alle 1,4 miljoen huishoudens met een werkende ouder maakte vorig jaar gebruik van kinderopvang. Het betreft bijna 740 duizend huishoudens, ruim vijftigduizend meer dan in 2007.

KinderopvangDat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging hangt samen met aanpassingen in de Wet kinderopvang. Vooral in de betaalde, de zogeheten formele opvang, is het aantal flink gestegen. Hierbij gaat het om een kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of een gastouder. Van deze soorten opvang maakten vorig jaar bijna 450 duizend huishoudens met een werkende ouder gebruik. Voor 313 duizend van deze huishoudens was dit de belangrijkste vorm van kinderopvang, zeventigduizend meer dan in 2007.

Formele opvang

De formele opvang blijkt inmiddels een stuk belangrijker dan onbetaalde kinderopvang. In bijna vier op de tien huishoudens met kinderen tot 4 jaar is formele opvang door een kinderdagverblijf of een gastouder de belangrijkste vorm van kinderopvang.

Bij huishoudens met een jongste kind in de basisschoolleeftijd wordt de opvang daarentegen vooral gegeven door familie, vrienden of buren.

Wie de statistieken bekijkt, zal dus zien dat het aandeel opvang door de eigen partner of familie nog steeds aanzienlijk is, maar zeker in bepaalde categorieën wordt ingehaald door betaalde, formele, oppas.

Familie

Bij paren die een voltijdbaan met een kleine deeltijdbaan van 12 tot 24 uur per week combineren, is vooral opvang door familie, vrienden of buren van belang. Slechts een op de vijf maakte gebruik van formele opvang.

Dit is anders voor ouders die beiden voltijd of in een grote deeltijdbaan van 24 tot 35 uur per week werken. Voor hen is formele opvang belangrijker dan opvang door familie, vrienden of buren. Het aantal ouderparen waarbij een van de twee niet werkt, is tussen 2007 en 2009 overigens met ruim vijftigduizend gedaald.

Bezuinigingen

Het nieuwe kabinet heeft flinke bezuinigingen aangekondigd op de kinderopvang. Vakbond Abvakabo FNV denkt dat de opvang hierdoor zo duur wordt, dat ouders meer gebruik gaan maken van informele opvang. Ook verwacht de bond dat veel moeders kiezen om te stoppen met werken. (Nu.nl)