Voorhof.netMichiel Peeters pr. heeft op zijn weblog Voorhof.net een beschouwing geschreven over het artikel van twee ethici over ‘postnatale abortus’. Hij noemt het een “voorbeeldje van het gegeven dat, losgekoppeld van de logos, het ethos een ongeleid projectiel wordt.” Michiel Peeters pr. heeft op zijn weblog Voorhof.net een beschouwing geschreven over het artikel van twee ethici over ‘postnatale abortus’. Hij noemt het een “voorbeeldje van het gegeven dat, losgekoppeld van de logos, het ethos een ongeleid projectiel wordt.”

Voorhof.netMichiel Peeters schrijft: “De auteurs trekken slechts conclusies uit breed geaccepteerde aannames en komen uit bij een standpunt dat veel mensen verwerpen.

Aldus verdedigt hoofdredacteur Julian Savulescu de filosofen (om precies te zijn ethici – voorbeeldje van het gegeven dat, losgekoppeld van de logos, het ethos een ongeleid projectiel wordt) Alberto Giubilini en Francesca Minerva, die in het Journal of Medical Ethics betoogd hebben dat ook pasgeboren kinderen doodgemaakt moeten kunnen worden (after birth abortion), op exact dezelfde voorwaarden als dat dat mag bij nog niet geboren kinderen."