Dr. Corrie: Niet normaal!Het nieuwe pro­gram­ma­onder­deel van het schooltv week­journaal, dokter Corrie, zorgt voor heel wat beroering. Door het hele land stappen ouders naar de school van hun kinderen, vragen docenten zich af of ze het week­journaal wel zo maar kunnen be­kijken met de leer­lingen en ontvangt het week­journaal e-mails om het onder­deel te stoppen. Het nieuwe programmaonderdeel van het schooltv weekjournaal, dokter Corrie, zorgt voor heel wat beroering. Door het hele land stappen ouders naar de school van hun kinderen, vragen docenten zich af of ze het weekjournaal wel zo maar kunnen bekijken met de leerlingen en ontvangt het weekjournaal e-mails om het onderdeel te stoppen.

‘Dokter’ Corrie

Dr. Corrie: Niet normaal!
Dr. Corrie: Niet normaal

‘Dokter’ Corrie geeft elke vrijdag tijdens het schooltv weekjournaal op zogenaamd ludieke wijze seksuele voorlichting. De manier waarop, de onderwerpen, de gebaren en het taalgebruik stuit menigeen tegen de borst. Veel gehoorde bezwaren zijn dat het niet past bij kinderen van 9, 10 en 11 jaar en dat deze materie bij de opvoeding hoort thuis in het gezin en niet op school. Een van de grootste bezwaren is dan ook dat ‘dokter’ Corrie een bepaalde visie op liefde & seksualiteit oplegt die niet objectief is en niet aansluit bij hoe veel katholieke, maar ook andere, ouders tegen liefde & seksualiteit aankijken.

Mede naar aanleiding van het artikel dat op deze site verscheen is er een levendig e-mailverkeer ontstaan tussen groepen ouders, en ook op sociale media vragen mensen zich af of dit zomaar kan.

Beklagen bij Schooltv Weekjournaal

Het weekjournaal zelf lijkt een standaard antwoord te geven op de verontruste e-mails van ouders. Daarin schrijft het weekjournaal onder meer: “Ook al lijken sommige seksuele thema’s boven de doelgroep, volgens deskundigen van Rutgers WPF is het beter om leerlingen vooraf goede voorlichting te geven.” En ze melden dat de serie in totaal 12 uitzendingen bevat.

Met de school gaan praten

Ouders stappen naar de school van hun kinderen toe om erover te praten. Enkele scholen – en dat loopt uiteen van openbare scholen, katholieke of protestants-christelijke scholen, tot dalton- en montessorischolen – hebben besloten dokter Corrie over te slaan, of het alleen in groep 8 te tonen. Soms is een reactie heel beslist en wordt de ouder(s) verteld dat hun kind de lesstof moet volgen, ook wanneer je daar principiële bezwaren tegen hebt. Ouders vragen zich af of hiermee niet de vrijheid van godsdienst geschonden wordt.

Hoe dan ook: ouders die klagen bij de directie van de school en de leerkrachten is een sterk middel in onderwijsland. De overheid wil namelijk dat ouders een steeds grotere inspraak krijgen. Niet alleen individueel maar ook via de inspraak-organen zoals de MR.

Praten over seksualiteit

Laten we ook gewoon eerlijk zijn: praten over seksualiteit is wel wat anders dan praten over de voetbal, en veel ouders, ook katholieke ouders, vinden het soms best lastig om het met hun kinderen erover te hebben. Gelukkig is er veel ondersteunend materiaal. Onderaan vind je enkel handige links.

Veel ouders komen in actie

Afgelopen dagen is in ieder geval gebleken dat veel ouders niet gediend zijn van de visie op  liefde & seksualiteit zoals die door het schooltv weekjournaal aan de kinderen wordt opgedrongen. Zij willen hun kinderen opvoeden tot bewuste jonge mensen die liefde & seksualiteit een plaats geven binnen het kader van de geordende schepping, waarin een liefdevolle God ieder van ons, en zeker onze kinderen, draagt in zijn liefde en ouders en kinderen helpt de weg van schoonheid en waarheid te vinden. Het dokter Corrie -programma van Rutgers WPF betekent voor hen een regelrecht schenden van hun recht en verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het welzijn van hun kinderen.

Het laatste woord hierover is nog zeker niet gezegd. Houd de site in de gaten en stap in je recht en je verantwoordelijkheid als ouder!

Meer informatie