Pauselijke Raad voor het GezinBenedictus XVI heeft donderdag 1 december de leden van de voltallige bijeenkomst van de Pauselijke Raad voor het Gezin ontvangen. De zitting ging over de 30e verjaardag van ‘Familiaris consortio’ en de stichting van de Raad. Benedictus XVI heeft donderdag 1 december de leden van de voltallige bijeenkomst van de Pauselijke Raad voor het Gezin ontvangen. De zitting ging over de 30e verjaardag van ‘Familiaris consortio’, de apostolische exhortatie van Johannes Paulus II, maar ook de 30e verjaardag van de stichting van de Raad op 13 mei 1981, de dag van de aanslag door Ali Agca.

Pauselijke Raad voor het GezinDe nieuwe evangelisatie hangt grotendeels af van “de huiskerk”, aldus de paus, en dat is het christelijk gezin, gebaseerd op het sacrament van het huwelijk, “verloste maar ook verlossende gemeenschap, geëvangeliseerd en evangeliserend, de beste bondgenoot van het priesterambt”. Daarom nodigt de paus christelijke echtgenoten uit “te evangeliseren door hun levensgetuigenis en door hun deelname aan pastorale activiteiten”. Volgens Benedictus XVI is het gezin de “bevoorrechte plaats” voor de opvoeding van de kinderen “tot liefde en naastenliefde”. Daarom betreurt de paus “ideologieën die het gezin tegenwerken” en de neergang van de “seksuele ethiek”. De paus ziet een “Godsverduistering” in deze crisis van het gezin.

De paus zal in 2012 (van 30 mei tot 3 juni), in Milaan, gezinnen uit de hele wereld ontmoeten. Hij heeft gevraagd deze gebeurtenis “zorgvuldig voor te bereiden” en nodigt de families van het bisdom uit de gezinnen te ontvangen die zullen deelnemen aan dit 6e gezinscongres. Het thema van het gebeuren luidt ‘Gezin, werk en feest’. Benedictus XVI zal de sloteucharistie van 3 juni celebreren. (Zenit)