Pas op! De week van de Lentekriebels komen er weer aan...Ben je al geïn­for­meerd? Waar­over? Over de Week van de Lente­kriebels! Aan deze tiende editie zouden zo’n 2500 scholen meedoen. Ouders horen geïn­for­meerd te zijn over doel en werk­wijze van de Week van de Lentekriebels. Ben je al geïnformeerd? Waarover? Over de Week van de Lentekriebels! Aan deze tiende editie zouden zo’n 2500 scholen meedoen. Ouders horen geïnformeerd te zijn over doel en werkwijze van de Week van de Lentekriebels. Weet jij dus al of ze bij jou op school meedoen?

Pas op! De week van de Lentekriebels komen er weer aan...Tijdens de Week van de Lentekriebels geven basisscholen elke dag in groep 1 t/m 8 minimaal één les over het thema relaties en seksualiteit. Daarbij wordt in de meeste gevallen gebruikgemaakt van het lespakket Relaties & Seksualiteit van Rutgers WPF, nog enkele andere lespakketten en aanvullende lesmaterialen.

Eenzijdige visie op seksualiteit

Op de zeer uitgebreide site van de Week van de Lentekriebels vind je allerlei heel redelijk klinkende argumenten waarom het zo goed en belangrijk is. Wat niet wordt vermeld is dat de gehele benadering van relaties en seksualiteit uitgaat van een bepaalde, zeer liberale, visie. Deze wordt echter gebracht als de enig juiste, als zijnde “zo is het”. Bij het stukje over ouders staat doodleuk dat “weerstanden van ouders al in een vroeg stadium kunnen worden weggenomen.” Blijkbaar is dat ook het doel.

Dat er eenvoudigweg zoiets bestaat als een andere visie op relaties en seksualiteit, wordt niet erkend. Voor hen die anders denken, zoals veel katholieken en protestanten en bijvoorbeeld moslims, is niet serieus ruimte. Dat je een voor jouzelf en je gezin wezenlijk andere levensvisie hebt (inclusief kijk op relatie en seksualiteit) dan in het lesmateriaal van Rutgers wordt gepropageerd, kan je dus voor vervelende situaties plaatsen.  

Uiteraard hebben scholen geheel de eigen keuze om wel of niet gebruik te maken van het Rutgers-materiaal. Dat moet je wel even weten. Er is sinds eind 2012 – als resultaat van een sterke lobby – weliswaar in de kerndoelen van het onderwijs opgenomen dat er aandacht moet zijn voor seksualiteit en diversiteit, maar niet hoe je er aandacht aan besteedt en ook niet met welk materiaal.  

Ouders als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding

Dat het bovendien de ouders zijn die als eerste verantwoordelijk zijn voor de opvoeding, en zeker de seksuele opvoeding, wordt gemakshalve afgedaan met het argument dat veel ouders niet weten of durven praten met hun kinderen over seksualiteit. Dat moet school, lees Rutgers, dus maar doen. Je zou zeggen dat je dan de ouders zou ondersteunen in hun taak in plaats van hun kinderen buiten hun aanwezigheid – op school dus –  voor te lichten.

Wees als ouder dus alert. Informeer bij school over het hoe en wat en zoek eventueel contact met andere ouders.

In vorige jaren zijn op deze site ook stukken over de Week van de Lentekriebels geplaatst:

Rutgers WPF

De Week van de Lentekriebels is een initiatief van Rutgers WPF. In 2015 vindt hij plaats van maandag 16 t/m 20 maart. De activiteiten in het kader van de jubileumweek worden mede mogelijk gemaakt met financiering van de Nationale Postcode Loterij.