Beleidsterreinen Rouvoet bekendDe portefeuille van minister Rouvoet bestaat uit zestien beleidsterreinen. Ze staan opgesomd in een brief die hij op 27 april naar de Tweede Kamer stuurde.

Tot het programma van Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin, behoren onder meer het integraal jeugdprogramma, de gezinsvoogdij, het jeugddeel van de arbeidsmarkt en de financiële regelingen voor kinderen (waaronder de kinderbijslag en het kindgebonden budget).

Daarnaast ‘zal ik vanuit mijn verantwoordelijkheid voor een integraal jeugd en gezinsbeleid alle zaken aankaarten, die ik in het belang van de jeugd en het gezin acht’, schrijft Rouvoet vandaag in een brief aan de Kamer. ‘Dit zal ook blijken uit het programma van Jeugd en Gezin, dat ik u voor de zomer zal toesturen.’

Minister Rouvoet zal zijn programma op 6 juni presenteren tijdens de Kindertop in Hilversum. Zie ook kindertop.kennisnet.nl

De integrale tekst van de brief die minister Rouvoet aan de Kamer heeft gestuurd is te lezen op de site van het ministerie jeugd en gezin

(Jeugd&Gezin)