European Court of Human RightsHet Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft een belangrijke uitspraak gedaan. Het huwelijk voorbehouden als verbintenis van één man en één vrouw is geen discriminatie. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft een belangrijke uitspraak gedaan. Het huwelijk voorbehouden als verbintenis van één man en één vrouw is geen discriminatie.

European Court of Human RightsIn de zaak Chapin and Charpentier v. France (in Frankrijk bekend als Mariage de Bègles) vond het hof unaniem dat artikel 12 (recht om te trouwen) en artikel 8 (recht op eerbiediging van de privésfeer en het gezinsleven) samen­ge­nomen met artikel 14, niet geschonden waren. Dit betekent dat de Franse staat door twee mannen een ‘huwelijk’ te onthouden (toen de wet die mogelijkheid nog niet bood) het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens niet heeft geschonden.

Unieke instelling

“Dit is goed nieuws omdat het laat zien dat de bevoegdheid van de staten die het EVRM hebben geratificeerd gerespecteerd moet worden met betrekking tot huwelijk en gezin”, zegt Antoine Renard, voorzitter van de FAFCE, de Europese Federatie van Katholieke Gezinsverenigingen. “We verwelkomen het feit dat het verdrag dit maal niet object is geweest van subjectieve interpretatie en moedigen alle nationale en internationale instituten aan om zich van deze uitspraak rekenschap te geven: het huwelijk, dat wil zeggen de vereniging van een vrouw en een man met het oog op het stichten van een gezin is een unieke instelling die beschermd moet worden.”

Onafhankelijkheid

Dit besluit komt op een historisch moment omdat sommige Europese landen de instelling van het huwelijk aan het deconstrueren zijn, vaak onder zware internationale druk die door geen enkel verdrag of overeenkomst wordt gerechtvaardigd. Tegelijkertijd leggen andere landen de definitie van het huwelijk vast in hun grondwet als zijnde een vereniging tussen vrouw en man. Binnen de EU is een initiatief van European Citizens gestart, dat Mum, Dad & Kids heet, om de onafhankelijkheid van lidstaten inzake familierecht te bewaren. (Katholiek Nieuwsblad / LifeSiteNews)