Bedevaart naar het Heilig LandMet een groot foto­boek dat ik zeer zorg­vuldig samen­ge­steld heb, heb ik in beeld en zo nodig aanvul­lend met het woord, de herin­nering van de beleving van onze bede­vaart naar het Heilig Land willen onder­steunen. Met een groot fotoboek dat ik zeer zorgvuldig samengesteld heb, heb ik in beeld en zo nodig aanvullend met het woord, de herinnering van de beleving van onze bedevaart naar het Heilig Land willen ondersteunen.

Huwelijk 25 jaar, diaken 12½ jaar

Bedevaart naar het Heilig LandHet is een voorrecht, en stemt mij tot dankbaarheid dat we bij gelegenheid van ons 25 jarig huwelijks­jubileum met ons hele gezin in november 2014 enkele dagen in Rome mochten zijn, waar heden ten dage de zetel van de plaats­vervanger van Christus is. Hoewel het in 2015 nog niet mogelijk was bij gelegen­heid van mijn 12½-jarig diakenjubileum het Heilig Land te bezoeken, was die gelegen­heid er de eerste week van mei in 2016 wel, samen met mijn vrouw en andere bede­vaart­gangers onder de geestelijke begeleiding van een priester. De reis was geheel georga­niseerd: de over­nachtingen en maal­tijden, vervoer via een bus en chauffeur speciaal voor onze groep, toegang tot alle heiligdommen en bijzondere locaties, alsmede een uitstekende Joodse gids die jaren in Nederland gewoond heeft en dus de situatie ter plekke en de Nederlandse cultuur kende. Hierdoor kon je je als pelgrim optimaal bezighouden met de eigenlijke zaken waar de bedevaart voor was: met “Christus en ik.” Israël is het land waar onze Heer is geboren, geleefd heeft, gestorven en verrezen is. Christus in Wie ik gedoopt en gevormd ben, Die mij geroepen heeft in het sacrament van het huwelijk en de wijdingen. Om Hem te eren en beter te begrijpen ben ik naar Israël gegaan.

2000 jaar bouwkunst

Nauwkeurig wilde ik tot mij nemen de plaatsen waar Christus bijzondere dingen gedaan heeft, de kerken die daar gebouwd zijn en de prachtige kunstwerken van mozaïek, beelden en schilderkunst waar die bijzondere dingen die Christus deed, uitgebeeld worden. Eveneens wilde ik goed tot mij laten doordringen dat het bijzonder is dat ik op deze plaatsen mocht zijn. In de 4e eeuw heeft de moeder van Keizer Constantijn van het Romeinse Rijk veel van deze bijzondere plaatsen aangewezen. De plaats van de Aankondiging van de Heer, de Geboorte van de Heer, waar Hij Woonde, Verkondigde, Wonderen verrichtte en Genezingen deed. Byzantijnen bouwden op veel bijzondere plekken mooie kerken waarvan er vele vernield werden. Kruisvaarders bouwden eeuwen later op ruïnes weer opnieuw kerken, waarvan er ook weer velen vernield werden. De laatste anderhalve eeuw bouwt men niet alleen bovenop ruïnes maar doet men veel opgravingen en wetenschappelijk onderzoek en bouwt men opnieuw kerken met prachtige kunstwerken boven de restanten van eerdere bouwwerken die in crypten en grotten in stand gehouden worden.

Bedevaart naar het Heilig Land

Sacrament beleving

In de samenstelling van deze pelgrimsgroep met priester kon ik elke dag als diaken assisteren in de Eucharistie. In Nazareth, bij de kerk van de Aankondiging “waar het woord vlees is geworden”. In de kerk van Kafarnaüm gebouwd boven het huis van Petrus, waar de eerste Christenen samenkwamen en in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem, waar Jezus gekruisigd, gestorven, begraven en verrezen is. Zo assisteer je op die plaatsen die refereren aan de belang­rijkste geloofs­punten, zoals die opgenomen zijn in de 12 artikelen van het geloof. De sacrament beleving van het doopsel vond plaats bij de doopplaatsen in de Jordaan, vooral die plaats waar Christus gedoopt is door Johannes de Doper en waar je als pelgrim in de voetsporen mag treden van de Heilige paus Johannes Paulus II die daar in het jaar 2000 ook geweest is, tijdens zijn bezoek aan het Heilig Land. Als ritus heb ik een boete­gebed uitge­sproken, mijn geloof beleden en een kruis­teken met het Jordaan­water gemaakt. In Kana hebben mijn vrouw en ik na een gebed de zegen van de priester over ons huwelijk gekregen, in de crypte onder het altaar van de Kerk, bij een replica van een wijnkruik van de Bruiloft van Kana.

Ontspanning

Bedevaart naar het Heilig LandNaast alle religieuze beleving was er ook ruimte voor ontspanning: zitten aan het strand en wandelen over de boulevard van Tel Aviv, de boot­tocht over het Meer van Galilea, het drijven in de Dode Zee en niet de vergeten de maaltijden die we gebruikten, maal­tijden met zoveel en kwalitatief goede groenten, maaltijden met mede­gelovigen van onze groep die uit bijna alle continenten van de wereld van origine afkomstig waren en de wens deelden naar het heilig land te gaan. Ik ben tevens verheugd dat in deze roerige tijden, vooral in het kruitvat van het Midden Oosten, wij zowel met de vliegreizen als het verblijf in Israël volledig verschoond zijn gebleven van welk geweld dan ook. Wat overblijft na deze pelgrimage is een gevoel van dankbaarheid.

Diaken Veldman