Basiswoordenlijst AmsterdamGemeente Amster­dam heeft een basis­woorden­lijst samen­gesteld voor leer­lingen in de groepen 1 en 2 van het basis­onderwijs. De woorden staan op een placemat die scholen gratis kunnen bestellen.
Gemeente Amster­dam heeft een basis­woorden­lijst samen­gesteld voor leer­lingen in de groepen 1 en 2 van het basis­onderwijs. De woorden staan op een placemat die scholen gratis kunnen bestellen.

Basiswoordenlijst AmsterdamAlle Amster­damse kleuters kennen als het aan de gemeente Amsterdam ligt binnen­kort minimaal twee- tot drie­duizend Neder­landse woorden. Leer­krachten in de hoofd­stad kunnen vanaf woensdag een beroep doen op de basis­woorden­lijst voor Amster­damse kleuters. De gemeente wil hiermee de taal­achter­stand te lijf gaan door de woorden­schat van de kleuters op te krikken.

Placemats met de basis­woorden worden verspreid onder leraren van alle Amster­damse basis­scholen, maar zijn ook te gebruiken in de voor- en vroeg­school. Wet­houder Lodewijk Asscher reikt woensdag tijdens de vijfde Stedelijke Taal­confe­rentie twee placemats uit met daarop de basis­woorden voor groep 1 en 2. “De woorden­lijst is een gemeen­schappe­lijke basis die we álle Amsterdamse kleuters minimaal willen meegeven.”

De meeste Nederlands­talige kinderen in Amsterdam beginnen in het basis­onderwijs met een woordenschat van duizend tot drie­duizend woorden, maar er zijn ook kleuters die maar twee- tot drie­honderd Nederlandse woorden kennen. De gemeente en de basis­scholen willen deze achterstand tegengaan, zodat alle kinderen een gelijke start­positie hebben.

Het nieuwe hulpmiddel is een initiatief van de basis­scholen, het Instituut voor Taal­onderzoek en Taal­onderwijs Anders­taligen en de gemeente Amsterdam.