Balkenende: ruimte geven aan kinderenIn Nederland is de overheid een van de partners bij het opvoeden van kinderen. Wij willen onze ogen niet sluiten voor kinderen die thuis in de problemen komen, zei minister-president Balkenende. Balkenende: ruimte geven aan kinderenIn Nederland is de overheid een van de partners bij het opvoeden van kinderen. Wij willen onze ogen niet sluiten voor kinderen die thuis in de problemen komen, zei minister-president Balkenende.

Minister-president Balkenende sprak op 25 september in New York bij de sessie ‘Our children and our future’ van de Global Creative Leadership Summit.

Balkenende gaf aan wat volgens hem nodig is om kinderen op te laten groeien tot evenwichtige en talentvolle volwassenen.

Uit onderzoek naar het welzijn van kinderen in rijke landen blijkt dat kinderen in Nederland bovenaan de ranglijst staan. 'Nederlandse kinderen voelen zich gelukkig en zijn tevreden met hun leven.'

Balkenende: ‘Dit houdt waarschijnlijk verband met de manier waarop we hen benaderen. We geven hen ruimte om kind te zijn. We betrekken hen bij belangrijke beslissingen. We tonen respect.’

Gezin

De minister-president benadrukte de belangrijke rol van het gezin bij het overdragen van kernwaarden als respect. Hoe kinderen later in hun leven functioneren, wordt voor een groot deel bepaald in de beginfase van het leven.

Volgens Balkenende is het belang van het gezin lange tijd onderschat. ‘Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is in de samenleving de nadruk komen te liggen op het individu, ook in het overheidsbeleid.’

Nederland kiest nu echter bij de beleidsvorming meer voor een gezinsbenadering, aldus Balkenende.

‘In Nederland zijn we ervan overtuigd dat ook de overheid een van de partners is bij het opvoeden van kinderen.’ Deze houding betekent volgens hem een breuk met het verleden. ‘Wij willen onze ogen niet sluiten voor die kinderen die achter de voordeur in de problemen komen.’