Babysterfte kan met de helft omlaagDe babysterfte in Neder­land kan worden gehal­veerd, verwacht een deskundigen­commissie. De Stuur­groep Zwanger­schap en Geboorte heeft minister Ab Klink van Volks­gezond­heid adviezen gegeven om de zorg bij zwanger­schap en geboorte naar een hoger niveau te brengen. Babysterfte kan met de helft omlaagDe babysterfte in Nederland kan worden gehalveerd, verwacht een deskundigencommissie. De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte heeft minister Ab Klink van Volksgezondheid adviezen gegeven om de zorg bij zwangerschap en geboorte naar een hoger niveau te brengen.

Nederland scoort zeer slecht waar het gaat om sterfte van baby’s vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte: een op de honderd. In Europa doen alleen Frankrijk en Letland het nog slechter. In opdracht van minister Klink hebben zeventig deskundigen onderzocht wat de oorzaken daarvan zijn en welke oplossingen zij zien. De belangrijkste veroorzakers van babysterfte zijn vroeggeboorte, ernstig aangeboren afwijkingen, te laag geboortewicht en zuurstoftekort bij de bevalling. Ook de grootste risico's voor babysterfte zijn bekend: een ongezonde leefstijl van de moeder, een moeder die in een 'achterstandssituatie' leeft en knelpunten in de zorg, zoals slecht overleg.

Een van de aangedragen oplossingen is een betere samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en kraamverzorgenden. Ook kan er meer worden gedaan aan preventie. Onder andere door de 'preconceptiezorg' (voorlichting over het belang van een gezonde leefstijl) laagdrempeliger te maken. Nu gaan vooral hoger opgeleiden naar die spreekuren, terwijl de risicogroepen, met name allochtone vrouwen, nauwelijks worden bereikt.