AvondgebedGod in de hemel,
U bent goed,
U bent één en al liefde.
Als ik daaraan denk dan kan ik echt goed slapen.
Dank u wel voor deze mooie dag met de mooie momenten…
en ook de moeilijke dingen…
Met Uw hulp gaan we morgen weer verder.
Amen.
(bron www.dagelijksbrood.nl)

Goede God,
De nacht gaat komen,
deze dag is weer voorbij.
Laat mij van uw liefde dromen,
blijft U nu ook dicht bij mij.
Zegen papa, zegen mama,
broertjes, zusjes, iedereen.
Ooms en tantes, opa’s, oma’s,
maak zo alle mensen één.
Amen.
(bron www.dagelijksbrood.nl)

Vader in de hemel,
er is weer veel gebeurd vandaag.
Ik heb goede dingen gedaan …..
dank u wel daarvoor.
Soms was het niet goed wat ik dacht of deed …..
dat is jammer, daarom zeg ik sorry tegen U.
Vader God, blijft U vannacht bij mij,
ik weet dat U van mij houdt.
Zo kan ik rustig slapen.
Morgen proberen we er weer een mooie dag van te maken.
Amen.
(bron www.dagelijksbrood.nl)

Heer Jezus,
op een keer toen het stormde lag U in een boot te slapen.
U vertrouwde helemaal op God, Uw Vader.
Helpt U mij ook zo op de Vader te vertrouwen.
Dan kan ik rustig slapen en hoef ik nergens bang voor te zijn.
Helpt u ook alle kinderen die wel bang zijn,
Dat zij leren net zo op de Vader te vertrouwen als U.
Dan rusten we goed uit en kunnen we morgen weer gezond en blij opstaan. Amen.

(bron www.dagelijksbrood.nl)

Heilige Geest,
U hebt ons deze dag geholpen.
Er is weer veel gebeurd ….
Helpt U wie vandaag verdrietig waren ….
en helpt U wie ziek zijn …..
Helpt U ook alle mensen die vandaag zijn doodgegaan,
bijvoorbeeld in de oorlog of in het verkeer.
Maakt U hen in de hemel alstublieft heel gelukkig.
Blijft U ook bij mij, want ik ga nu slapen.
Amen.

(bron www.dagelijksbrood.nl)

Goede God,
Maria de moeder van Jezus heeft geleerd zoals U het bedoelde.
Zij is altijd bij Jezus gebleven.
Zij mag nu in de hemel met U meedoen, zij mag ons helpen.
Dat vind ik fijn.
Heilige Maria, wilt u ook bij mij blijven, deze nacht.
En helpt u mij morgen weer op te staan met een blij gevoel.
Dat zou mooi zijn.
Dank U wel.
Amen.

(bron www.dagelijksbrood.nl)

Lieve Jezus en Maria,
Dank u wel voor deze ontzettend mooie dag.
Wij vragen u om vergeving voor
wat we vandaag niet helemaal goed hebben gedaan.
En we vragen u om ons morgen weer te helpen
hele lieve kindjes en goede en lieve ouders te zijn.
We bidden speciaal:
voor alle zieke mensen voor alle eenzame mensen
voor alle mensen in oorlog en
alle mensen die op de vlucht zijn
In het bijzonder denken we aan …
en iedereen die we vergeten zijn Amen.

De dacht loopt nu ten einde Heer
Ik kniel eerbiedig voor U neer
En breng U dank voor deze dag
Voor al het goede dat U gaf
Heb ik mij vandaag misdragen
Dan wil ik U vergeving vragen
Engel Gods, de hele nacht
Houdt gij bij mij getrouw de wacht
Maria, Moeder, Koningin
Neem mij in uw bescherming Heer,
dat ik nu rustig slape
Fris en dankbaar weer ontwake
En dat ik blij de nieuwe dag
U opnieuw weer dienen mag.

(vrije vertaling van een Duits gebed)

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard. Kom, Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade van een oprecht berouw.
Overdenk nu, hoe je deze dag hebt doorgebracht in een kort gewetensonderzoek. Wat heb ik goed gedaan en wat heb ik niet goed gedaan (in gedachten, begeerten, woorden en daden)
Bedank God en bid een oefening van berouw (zie elders)
Maak ten slotte een concreet voornemen voor de volgende dag.
Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mijheeft toevertrouwd, verlicht, bewaar en geleid en bestuur mij. Amen
Wees gegroet Maria…
Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. (samen met het Wees gegroet driemaal te bidden ter ere van de zuiverheid van Maria)
Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen.

Lieve Jezus en Maria
Dank u wel voor deze ontzettend mooie dag.
Wij vragen u om vergeving voor wat we vandaag niet helemaal goed hebben gedaan.
En we vragen u ons morgen weer te helpen hele lieve kindjes en goede en lieve ouders te zijn.

We bidden speciaal:
voor alle zieke mensen,
voor alle eenzame mensen,
voor alle arme mensen
voor alle mensen in oorlog,
en alle mensen die op de vlucht zijn.

In het bijzonder denken we aan …
en iedereen die we vergeten zijn.
Amen