AskruisjeDit weekend viert het halve land in min of meer uit­bun­dige vorm het feest van carnaval. Na 'dikke dinsdag' volgt dan onver­mij­de­lijk een periode van inkeer en bezinning vanaf as­woensdag. Pastoor Penne vertelt over het askruisje. Dit weekend viert het halve land in min of meer uitbundige vorm het feest van carnaval. Na dikke dinsdag volgt dan onvermijdelijk een periode van inkeer en bezinning vanaf aswoensdag. Pastoor Penne vertelt over het askruisje.

Askruisje

AskruisjeHet blijft ieder jaar een apart gebeuren: een askruisje halen met Aswoensdag. Voor de meeste kerkgangers is het een vanzelfsprekendheid om de jaarlijkse veertigdagentijd goed in te zetten en een teken te stellen: ik wil er echt werk van maken om zondige activiteiten en gewoonten achter te laten en mijn leven weer op Jezus Christus af te stemmen.

As uit de kachel of het crematorium?

Een tijd geleden sprak ik met kinderen over Aswoensdag en één van hen vroeg mij waar die as vandaag kwam. Ik liet ze raden. Er kwamen ideeën van "uit de kachel van de pastoor" tot "uit het crematorium". De as die we gebruiken wordt door onze kosters gemaakt van palmtakjes van vorig jaar. De mooie groene palmtakjes van vorige jaar zijn verdroogd en verdord, die worden verbrand en daarmee worden we dan getekend. Bij de zegening van de as komt daar nog wat wijwater bij zodat de as blijft plakken en er een mooi kruisje getekend kan worden.

Bijbels

Het gebruik van as is heel Bijbels. In de Bijbel vinden we op heel wat plaatsen dat mensen zich als teken van vasten en berouw en rouw, bestrooien met as en stof. Aansluitend bij die Bijbelse traditie kan de priester, in plaats van een kruisje met as op het voorhoofd te tekenen, ook as over het hoofd van de gelovigen strooien. Hier zien we hoe Paus Benedictus met as wordt bestrooid en zelf ook een kardinaal met as bestrooid .

‘Bekeert u’

Wanneer de priester de gelovige bestrooit of tekent met as dient hij daarbij iets te zeggen. De eerste mogelijkheid die het missaal aangeeft is: "Bekeert u en open uw hart voor het evangelie". Het is een verwijzing naar de oproep waarmee Jezus zijn optreden in Galilea begint: "De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws" (Marcus 1, 15).

‘Bedenk dat gij stof zijt’

Persoonlijk gebruik ik bij het tekenen met askruisjes de tweede mogelijkheid van het missaal en die ook het meest bekend is: "Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot het stof der aarde wederkeert". Deze zin is een verwijzing naar het eerste Bijbelboek, naar het boek Genesis. Wanneer God na de zondeval het vonnis over de mensheid uitspreekt zegt Hij: "Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug". (Genesis 3,19)

We zijn allemaal sterfelijk

Het askruisje nodigt ons uit om oog te hebben voor wat werkelijk belangrijk is in het leven: onze band met God, onze band met onze medemensen, hoe beantwoord ik met mijn leven aan Gods Plan? We zijn allemaal sterfelijk, vroeg of laat gaan we allemaal dood. Uiteindelijk zullen we allemaal zoals het mooie groene palmtakje van weleer verdorren en vergaan. Eens zullen we voor God verschijnen en zal Hij ons vragen wat we met ons leven hebben gedaan.

Gelukkig als je oog hebt voor wat werkelijk belangrijk is en wat onvergankelijk is. Die gedachte zal er ons misschien toe aanzetten om anders te gaan leven, Jezus Zijn plaats te geven in ons leven die Hem toekomt en dichter bij het evangelie te gaan staan. Het zal ons laten zien dat onze carrière en materiële welstand eigenlijk relatief zijn. Daar nodigt het askruisje ons bijzonder toe uit.

Gods Zegen, pastoor A. Penne

www.priesterpenne.be