Abortion betrays womenDinsdag 24 januari heeft het Huis van Afgevaardigden (~ in NL: de Tweede Kamer) een reso­lutie aangenomen tegen het gebruik van overheidsgeld voor abortus. Nu moet de Senaat (~ in NL: de Eerste Kamer) de resolutie nog aannemen. Dinsdag 24 januari heeft het Huis van Afgevaardigden (~ in NL: de Tweede Kamer) een resolutie aangenomen tegen het gebruik van overheidsgeld voor abortus. Nu moet de Senaat (~ in NL: de Eerste Kamer) de resolutie nog aannemen.

Abortion betrays women De No Taxpayer Funding of Abortion Act, ook bekend als ‘HR7’, bepaalt dat er geen overheids­geld aan abortus mag worden besteed. Tevens mogen ziekte­kosten­verzekeringen, de zogenaamde Obamacare, geen dekking bieden voor abortus.

Hyde Amendement

De resolutie maakt het Hyde Amendement permanent dat tot nu toe jaarlijks door het Congres moest worden verlengd. Dit Hyde Amendement is door de republikein Henry Hyde van de staat Illinois ingediend op 30 september 1996 en sindsdien jaarlijks in min of meer dezelfde vorm verlengd. De wet blokkeert dat overheidsgeld van het Department of Health and Human Services (vgl. Ministerie van VWS) aan abortus wordt besteed, tenzij het leven van de vrouw in gevaar is of de zwanger­schap is ontstaan door verkrachting of incest. Het bedoelde overheidsgeld gaat voornamelijk naar de zgn. Medicaid, een gratis ziektekostenverzekering van de overheid voor de laagste inkomens.

Aangezien het Hyde Amendment elk jaar opnieuw werd bekrachtigd, zou je kunnen zeggen dat er niet zo veel verandert. De grote verandering zit hem dan ook met name in het feit dat de resolutie ook restricties oplegt aan de ziekte­kosten­verzekeringen onder Obamacare. Deze ziektekostenverzekeringen worden aangeboden door particuliere zorgverzekeraars die hun geld vanuit belastingen ontvangen. Omdat in resolutie HR7 helemaal geen overheidsgeld meer voor abortus mag worden gebruikt, vallen ook de zorgverzekeringen van Obamacare eronder.

Stemverhouding 238 tegen 183

Dinsdag is de reslutie door het Huis van Afgevaar­digden aangenomen met 238 stemmen vóór en 183 tegen. Opvallend is dat drie Democratische volks­ver­tegen­woor­digers vóór hebben gestemd. Dat komt ongeveer overeen met een deze maand gehouden onderzoek door het Marist Institute for Public Opinion dat aantoont dat 61% van de Amerikanen tegen het gebruik van overheidsgeld voor abortussen zijn.

Meerderheid in Eerste en Tweede Kamer

Op dit moment hebben de Republikeinen in zowel het Huis van Afgevaar­digden als de Senaat de meerheid, maar in de Senaat is de meerderheid veel kleiner.

Kamer # Repu­blikeinen # Demo­craten Totaal # Zetels
Senaat (1e kamer) 52 48 100
Huis van Afgevaardigden (2e Kamer) 241 194 435

Stemming in de Eerste Kamer

Wanneer de resolutie precies zal worden behandeld in de Eerste Kamer is nog niet bekend en of de resolutie dan wordt aangenomen is nog onzeker. Een gewone meerderheid van stemmen is nodig, maar de Republikeinen hebben slechts een kleine meerderheid en er hoeven maar een paar Republikleinse senatoren af te wijken van de partijlijn. Bovendien kan in de Senaat de taktiek van het filibusteren worden gebruikt. Hierbij kunnen senatoren het stemmen over een resolutie blokkeren door erover te blijven debatteren waardoor het uiteindelijk niet tot stemming komt. Om de taktiek van het filibusteren te doorbreken, is een â…— meerderheid vereist, dus 60 stemmen van de 100.