Het is een vraag die de tijdgeest heel treffend weergeeft. Op het eerste gezicht klinkt het zo logisch, je moet toch aan jezelf en je eigen geluk denken…. Maar wat is geluk in jullie leven?

Ga samen eens terug naar de dag van je huwelijk, toen je trouw beloofde aan elkaar, in goede en kwade dagen, toen je beloofde dat je de ander gelukkig wilde maken.  De liefde zet de wereld op zijn kop. Als je iets weggeeft, heb je het daarna niet meer. Maar de logica van de liefde is heel anders, ongerijmd: als je liefde schenkt, wordt de liefde alleen maar groter. De liefde maakt je dus gelukkig in de mate waarin je de ander gelukkig maakt. De roeping tot het huwelijk is een roeping tot liefde, tot het geven van jezelf om het geluk van de ander.

Een prachtig getuigenis gaf een vrouw die in haar huwelijk op dood spoor was geraakt. Zij had op een dag besloten iedere dag een klein teken van liefde te stellen naar hem, ongevraagd en zonder iets terug te verwachten. Een compliment, een extra attentie, een liefdevolle opmerking, een glimlach, iedere dag opnieuw. De eerste tijd gebeurde er niets, maar na een paar weken begon het hem op te vallen, en het werkte aanstekelijk. Ze begonnen elkaar weer opnieuw te ontdekken en hun huwelijksrelatie raakte door het dal heen.