Alleen voor goedgekeurde baby'sDuitse katholieken reageren geschokt op een uitspraak van het federaal gerechtshof over gentests op embryo’s. Het hof stond onlangs pre-implan­tatie­diag­nostiek toe. Dit houdt in dat kunstmatig verwekte embryo’s getest mogen worden op genetische afwijkingen voordat zij in de baarmoeder worden teruggeplaatst. Duitse katholieken reageren geschokt op een uitspraak van het federaal gerechtshof over gentests op embryo’s. Het hof stond onlangs pre-implantatiediagnostiek toe. Dit houdt in dat kunstmatig verwekte embryo’s getest mogen worden op genetische afwijkingen voordat zij in de baarmoeder worden teruggeplaatst.

Alleen voor goedgekeurde  baby'sDe Duitse Katholieke Vrouwenvereniging reageert met ontzetting op de vorige week dinsdag gedane uitspraak van het federaal gerechtshof. De Duitse rechter heeft de zogeheten pre-implantatiediagnostiek (PID) toegestaan. Met het oordeel wordt aanvaard dat embryoselectie na kunstmatige bevruchting niet langer strafbaar is. Indirect, zo meent de Vrouwenvereniging, worden gehandicapte mensen nog verder buiten de maatschappij gesloten. Ook groeit de druk op ouders alleen nog gezonde kinderen op de wereld te zetten. De vereniging roept politici op deze methode bij wet te verbieden.
 

Alleen goedgekeurde baby's

Bisschop Heinz Josef Algermissen (Fulda) waarschuwde voor de gevolgen op langere termijn. Het toestaan van de techniek bevordert een mentaliteit het leven uit te kiezen in plaats van te kiezen, aldus mgr. Algermissen. Zijn collega van Rottenburg-Stuttgart, mgr. Gebhard Fürst, sprak van “de eerste stap richting designerbaby’s”.
 
De twee kerkelijke vertegenwoordigers in de Raad voor Ethiek spraken van "een zwarte dag in de Duitse rechtspraak". Het hof heeft een door het parlement aangenomen wet die embryo’s beschermt, door 'rechtersrecht' verandert, stellen de twee.

De voorzitter van pro-life organisatie BVL noemde de uitspraak "een aanval op de levensbescherming in Duitsland" en "een dodelijke stap terug". Voortaan ligt de weg open naar embryoselectie en onderzoek op embryo’s waarbij ze verloren gaan, aldus voorzitter Lohmann. "Aan het eind blijven alleen nog goedgekeurde kinderen over, terwijl de uitgesorteerde gedood worden."

Mensvriendelijke omgang

Ook arts prof. Jeanne Nicklas–Faust meent dat embryo-onderzoek niet volledig vrijgegeven moet worden. Kunstmatig bevruchte embryo's worden bij de zogeheten pre-implantatiediagnostiek (PID) voor terugplaatsing gescreend op genetische afwijkingen. "Dan komt de discussie over kosten op en de impliciete boodschap: u had dat toch kunnen voorkomen als u voor een abortus gekozen had."

Volledige vrijgave van het onderzoek zou "de vermijdbaarheid van handicaps sterker in de aandacht zetten. Er ontstaat een beeld een handicap het hele leven verruïneert", aldus Nicklas-Faust. Dat heeft ook zijn uitwerking op de integratie van gehandicapten, vreest zij. "Ik ben bang dat we bij ongeremde PID op een bepaald moment geen mensvriendelijke omgang meer met elkaar hebben." Over strenge regels die misbruik van PID moeten voorkomen is zij sceptisch. In theorie werken die, in de praktijk komt het dikwijls tot oprekken ervan, zoals de ervaring met prenatale diagnostiek haar leert. Die was eigenlijk alleen bedoeld voor 'risicofamilies', maar "intussen wordt die toegepast bij meer dan 80 procent van de zwangere vrouwen. Daarom ben ik daar zeer wantrouwend over."

De arts, die doceert aan de Evangelische Hogeschool in Berlijn, is zelf moeder van een gehandicapte dochter.

Gewetensbesluit

Het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) heeft de liberale minister van Justitie Sabine Leutheusser bekritiseerd. Leutheusser stelde dat er geen wettelijke regels nodig zijn rond de recent door de rechter toegestane pre-implantatiediagnostiek (PID). ZdK-president Alois Glück liet daarop maandag weten dat het om een centrale ethische vraag gaat, die voor vele parlementariërs een gewetensbesluit vergt. "Die mag niet op coalitieoverwegingen stuklopen."

Glück eiste dat bij een stemming over een mogelijke wet over PID de fractiediscipline wordt opgeheven. Juist voor de christelijke partijen CDU en CSU gaat het bij de omvattende bescherming van het menselijk leven over hun zelfverstaan, aldus Glück. (KN/KNA)