Afwezige vaders verduisteren GodsbeeldVaders die niet voldoende bij hun gezin zijn maken het voor hun kinderen moeilijker om God te leren verstaan als een liefhebbende vader. Dat zei paus Benedictus XVI tijdens zijn woensdagcatechese van 23 mei. Vaders die niet voldoende bij hun gezin zijn maken het voor hun kinderen moeilijker om God te leren verstaan als een liefhebbende vader. Dat zei paus Benedictus XVI tijdens zijn woensdagcatechese van 23 mei.

Afwezige vaders verduisteren Godsbeeld“Misschien is de moderne mens niet in staat de schoonheid, grandeur en de diepgaande troost aan te voelen van het woord 'vader' waarmee wij ons in het gebed tot God richten omdat de vaderfiguur niet voldoende aanwezig is in de wereld van vandaag en vaak niet voldoende op positieve wijze present is in het dagelijks leven”, aldus de paus.

“Het ontbreken van een vader in het leven van het kind is een groot probleem van onze tijd”, onderstreepte Benedictus XVI. Het kan voor die kinderen moeilijk worden "de diepte te begrijpen van wat het betekent dat God onze Vader is.”

De paus reflecteerde op twee passages uit de brief van Paulus aan de Galaten waarin de Heilige Geest mensen ertoe brengt God aan te roepen als “Abba”, vader.

Jezus gebruikt deze familiaire aanspreking zelfs op het meest dramatische moment van zijn aardse leven, aldus de paus. Dat toont aan dat hij nooit “het geloof in de Vader verloren heeft en Hem altijd heeft aangeroepen met de intimiteit van een geliefde zoon”.

Op dezelfde manier wordt iedere christen door de doop een geliefde zoon of dochter van God.

“Daarom zijn wij, wanneer wij ons in gebed tot de vader richten, zelfs in stilte of privé, nooit alleen. Wij bevinden ons in het grote gebed van de Kerk, wij zijn onderdeel van de grote symfonie die de christelijke gemeenschap van alle plaatsen en tijden tot God aanheft”, aldus de paus.

“Het maakt ons deel van het grote mozaïek van het gezin van God, waarin iedereen een belangrijke plaats en rol bekleedt, diep verenigd met alle dingen.” (KN)