Europees Burgerinitiatief Eén van ons - One of usOp donderdag 7 november zullen de in Nederland verzamelde steun­betui­gingen voor het burgerinitiatief Een van ons ter verifi­catie worden aange­boden aan het Ministerie van Binnen­landse Zaken en Konin­krijks­relaties. Op donderdag 7 november zullen de in Nederland verzamelde steunbetuigingen voor het burgerinitiatief Een van ons ter verificatie worden aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorafgaand aan de overhandiging zal om 10.30 uur de pers te woord worden gestaan vóór het Ministerie, Turfmarkt 147 te ’s-Gravenhage. Dan zal het aantal steunbetuigingen, die in Nederland verzameld zijn, bekend worden gemaakt. Het Europees burgerinitiatief Eén van ons is zeer succesvol te noemen.

Bij de laatste tellingen door het coördinatiekantoor in Brussel kwam het totaal aantal ontvangen steunbetuigingen op 1.896.852. Het aantal ontvangen steunbetuigingen is bijna twee keer meer dan het minimum benodigde aantal van één miljoen. Met dit resultaat is het Eén van ons pro-life burgerinitiatief het meest succesvolle in Europa. Hiermee wordt aangetoond dat de wens om het menselijke leven vanaf de bevruchting te beschermen, breed gedragen wordt door de Europese burger.

Europees Burgerinitiatief Eén van ons - One of usVoor het Europees burgerinitiatief Eén van ons, zijn in twintig Europese landen het door de autoriteiten vastgestelde minimum aantal steunbetuigingen verzameld. Deze landen zijn: Cyprus, Duitsland, Estonia, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en Spanje.

Eén van ons is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in Europa de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Het burgerinitiatief Eén van ons vraagt de Europese Commissie de menselijke waardigheid vanaf de bevruchting te respecteren en een einde te maken aan de financiering van activiteiten, waarbij menselijke embryo's worden vernietigd, op terreinen van volksgezondheid, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingssamenwerking.

Begunstigers van het initiatief zijn lid van een burgercomité, samengesteld uit burgers van Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen, met steun van persoonlijkheden en organisaties binnen alle lidstaten van de EU.

Het burgerinitiatief Eén van ons wordt in Nederland ondersteund door diverse politieke partijen en maatschappelijke organisaties, waaronder de bischoppenconferentie en Katholiekgezin.nl.