Protect DOMADe katholieke bisschoppen van de VS verwerpen de beslissing van president Barack Obama om niet langer vast te houden aan het traditionele huwelijk tussen man en vrouw. Aartsbisschop Timothy M. Dolan van New York, de voorzitter van de Amerikaanse bisschoppen, noemt de presidentiële beslissing ‘onbegrijpelijk’. De katholieke bisschoppen van de VS verwerpen de beslissing van president Barack Obama om niet langer vast te houden aan het traditionele huwelijk tussen man en vrouw. Aartsbisschop Timothy M. Dolan van New York, de voorzitter van de Amerikaanse bisschoppen, noemt de presidentiële beslissing ‘onbegrijpelijk’.

Protect DOMADe afschaffing van de ‘Defense of Marriage Act’ (DOMA) uit 1996, waarin het huwelijk als de juridische band tussen een man en een vrouw wordt omschreven, noemt Dolan ‘beledigend’ voor miljoenen Amerikanen. “Bovendien is het onjuist dat hierdoor mensen worden gediscrimineerd.”

Verschillende katholieke bisschoppen en leiders van andere kerken en geloofsgemeenschappen roepen Amerikaanse senatoren en parlementsleden op om zich te verzetten tegen de afbraak van het instituut van het gezin. (Kerknet)