Heer,

Help ons af te rekenen met alle jaloezie
Om wat anderen bezitten of bereikt hebben.

Geef ons de genade om met vreugde in te zien
Wat U aan ieder van ons gegeven hebt
En hoe kostbaar wij zijn in uw ogen,

Geef dat ons vertrouwen zal groeien
Elke keer dat wij uw aanwezigheid ervaren.
En geef dat wij zo zullen komen
Tot het doel dat U met ons leven hebt.

Amen.

(Fathers Prayers)