Mgr. Kevin FarrellPaus Franciscus heeft woensdag 17 augustus mgr. Kevin Farrel van Dallas, Texas (VS), benoemd tot eerste prefect van de nieuw gecreëerde afdeling (dicasterie) voor de Leken, het Gezin en het Leven. Paus Franciscus heeft woensdag 17 augustus mrr. Kevin Farrel van Dallas, Texas (VS), benoemd tot eerste prefect van de nieuw gecreëerde afdeling (dicasterie) voor de Leken, het Gezin en het Leven.

Mgr. Kevin FarrellNiet nader genoemde Vaticaanse bronnen zeggen dat de paus voor mgr. Farrel heeft gekozen omdat hij bekend staat als pastor ‘met de geur van de kudde’, omdat hij in zijn 14 jaar als bisschop van Dallas zich steeds ingezet heeft voor betrokkenheid van de leken bij het kerkelijk leven en hij door zijn collega-bisschoppen wordt bewonderd als man van dialoog.

De nieuwe afdeling, die mogelijk in de toekomst een congregatie zal worden, is gecreëerd als fusie tussen de Pauselijke Raad voor de leken, de Pauselijk Raad voor het gezin en de Pauselijke Academie voor het Leven. Bij aanvang wordt een staf aangesteld van zo'n 35 mensen, ingedeeld in drie secties: de leken, het gezin en het Leven. De Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven gaat van start op 1 september 2016.