Hertrouwd gescheidenen niet het grootste probleem“Niet de hertrouwde gescheidenen zijn ons grootste probleem, maar het gebrek aan huwelijks­sluitingen en gezins­stichtingen.” Dat heeft aarts­bisschop Ludwig Schick zondag 14 september 2014 gezegd in het Maria­bedevaarts­oord Kevelaer met het oog op de komende gezinssynode. Hertrouwd gescheidenen niet het grootste probleem“Niet de hertrouwde gescheidenen zijn ons grootste probleem, maar het gebrek aan huwelijks­sluitingen en gezins­stichtingen.” Dat heeft aarts­bisschop Ludwig Schick zondag 14 september 2014 gezegd in het Maria­bedevaarts­oord Kevelaer met het oog op de komende gezinssynode.

Meer steun nodig

Hoewel volgens onderzoeken vele jonge mensen verlangen naar een huwelijk en een gezin, durven maar weinigen uit angst en teleurstelling deze stap aan. De kerk moet de mensen in staat stellen relaties aan te gaan, stelde de aartsbisschop van Bamberg. Daartoe is een goede vorming nodig die al begint in de kleuter­school en via jeugdwerk leidt tot een goede huwelijks­voor­bereiding. Maar ook een goede begeleiding van huwelijk en gezin is belangrijk, aldus Schick. Met “de Kerk” bedoelt hij niet alleen priesters, bisschoppen en kerkelijke medewerkers, maar het hele volk van God.

Bron voor roepingen

Huwelijk en gezin vormen de kerncellen van de Kerk en de samenleving. “Zonder huwelijk en gezin is er geen toekomst”, aldus de aartsbisschop in zijn preek. Als er weer meer goede relaties zijn, meer goede huwelijken en gezinnen, dan zullen daar ook weer meer priester- en klooster­roepingen voortkomen.

Gebrek aan moeder­lijkheid

Schick signaleerde dat het de samenleving en de Kerk ontbreekt aan moederlijkheid. Deze moeder­lijkheid is een gave en een opdracht van de vrouw, “maar ook mannen moeten moederlijk zijn”, aldus mgr. Schick. Zowel mannen als vrouwen moeten goede relaties onderhouden: met de medemensen, met de Schepping en met God. (Katholiek Nieuwsblad)