Opvoeding“De opvoeding van kinderen is een moeilijke opdracht die ouders niet naast zich kunnen neerleggen.” Dat zei Daniel Sada, de rector van de universiteit van Madrid, tijdens een Europees congres over de rol en de toekomst van het gezin. Opvoeding“De opvoeding van kinderen is een moeilijke opdracht die ouders niet naast zich kunnen neerleggen.” Dat zei Daniel Sada, de rector van de universiteit van Madrid, tijdens een Europees congres over de rol en de toekomst van het gezin.

De Spaanse katholieke Kerk was een van de belangrijke promotoren van de bijeenkomst. Sada betoogde er dat ouders het recht hebben hun kinderen op te voeden en te kiezen welke opvoeding volgens hen het meest geschikt is. Daarmee keert hij zich tegen de plannen van de Spaanse regering om in alle Spaanse scholen een vak Maatschappelijke opvoeding in te voeren. “Ouders en niet de regering kiezen welke opvoeding het meest geschikt is voor hun kinderen”, zegt de professor die het standpunt vertolkt van de Spaanse Kerk. “Ouders vergissen zich wanneer ze menen dat het de taak is van de overheid om hun kinderen op te voeden. Dat geldt evenzeer voor scholen die zouden denken dat enkel zij voor die taak instaan.” (Kerknet)