‘Kerkbezoek bevordert geluk vrouwen’Vrouwen die regel­matig de kerk bezoe­ken, zijn minder gevoelig voor de ups en downs van het leven, en zijn in het alge­meen geluk­kiger dan vrouwen die minder frequent of niet kerken. Dat blijkt uit een onderzoek van Alexander Ross van het Institute for the Psychological Sciences. ‘Kerkbezoek bevordert geluk vrouwen’Vrouwen die regelmatig de kerk bezoeken, zijn minder gevoelig voor de ups en downs van het leven, en zijn in het algemeen gelukkiger dan vrouwen die minder frequent of niet kerken. Dat blijkt uit een onderzoek van Alexander Ross van het Institute for the Psychological Sciences naar het feit dat Amerikaanse vrouwen in de afgelopen 36 jaar hebben aangegeven dat hun geluk afneemt. Ross ontdekte dat kerkbezoek een significante factor was in de mate van geluk die vrouwen aangaven te ervaren. Over het algemeen had de afname van het kerkbezoek tussen 1972 en 2008 een direct effect op het geluk van de vrouwen in de studie. Ook onder mannen nam het kerkbezoek in die periode af, maar hun algemeen geluk leed daar niet significant onder. (KN/Zenit)