Hou overwerk beperktDe Australische bisschoppen maken zich grote zorgen over de “cultuur van overwerk” die steeds meer het gezinsleven beïnvloedt. Dat blijkt uit hun pastorale brief van 1 mei. Gezinnen moeten voldoende tijd hebben voor onderling contact en een gezonde relatie tussen ouders en kinderen.

De brief wijst erop dat Australië tot “’s werelds meest overwerkte landen behoort”. Ruim een vijfde deel van de beroepsbevolking maakt werkweken van minstens vijftig uur.

“Het is tijd dat Australië arbeid in het juiste perspectief gaat zien. Arbeid kan uitdrukking zijn van onze door God gegeven talenten, het middel om een gezin te stichten en te onderhouden en de gelegenheid om bij te dragen aan het algemeen welzijn, maar het is geen doel in zichzelf”, schrijven de bisschoppen. Gezinnen hebben er recht op samen tijd door te brengen.

De brief verwijst naar de recente oproep van de Kerk aan de internationale gemeenschap werkende ouders van steun te verzekeren "om hun eigen unieke en onvervangbare bijdrage te leveren aan de opvoeding van hun kinderen, aan het evidente belang van de gehele samenleving". De brief citeert de woorden van paus Benedictus tot het Jeugd Forum over werk eerder dit jaar. Daarbij waarschuwde hij voor “veranderingen op de arbeidsmarkt die jonge mensen van de mogelijkheden berooft een toekomst op te bouwen, te trouwen en een gezin te stichten”. (KN/ICN)