Heilige FamilieHet gezin openbaart de ware natuur van God: liefde. Dit zei paus Benedictus XVI op het feest van de Heilige Familie. “Jezus zelf koos ervoor geboren te worden en op te groeien in een gezin.”
Het gezin openbaart de ware natuur van God: liefde. Dit zei paus Benedictus XVI op het feest van de Heilige Familie. “Jezus zelf koos ervoor geboren te worden en op te groeien in een gezin.”

Heilige FamilieTijdens een toespraak op zondag na Kerstmis, waarop het feest van de Heilige Familie werd gevierd, benadrukte de paus hoe het gezin laat zien wat God echt is: liefde. “Het was Jezus’ bedoeling dat de Maagd Maria zijn moeder zou zijn en dat Josef de rol van vader zou vervullen. Zij hebben hem met een oneindig grote liefde opgevoed en onderwezen.”

De paus zei dat het gezin van Jezus “waarlijk de titel van heilig toekomt, aangezien het geheel erop is gericht de wil van God te vervullen, die mens is geworden in de liefdevolle aanwezigheid van Jezus”. De Heilige Familie is enerzijds gelijk aan alle andere gezinnen, anderzijds verschillend, aldus de paus. “Op een bepaalde manier is het een gezin als alle andere, en als zodanig is het een model van echtelijke liefde, samenwerking, opoffering, vertrouwen op de Goddelijke voorzienigheid, een werkzame geest en solidariteit. Tegelijkertijd echter, is het gezin van Nazareth uniek, verschillend van alle anderen, vanwege haar unieke roeping die verbonden is met de missie van de Zoon van God.”

“Juist door haar unieke karakter laat het aan alle gezinnen, en op de eerste plaats de christelijke gezinnen, de horizon van God zien, de lieve en veeleisende voorkeur van zijn wil, het perspectief van de hemel, waartoe wij zijn bestemd.” De paus vervolgde: “Het gezin is zeker een genade van God, wat laat zien wat Hij zelf is: liefde. Een liefde die geheel gratis is, die trouw belooft zonder grenzen, zelfs in moeilijke en droevige momenten.”

“Lieve gezinnen, laat niet toe dat de liefde, de openheid voor het leven en de ongeëvenaarde banden die jullie verbinden worden stukgemaakt. Vraag dit voortdurend van de Heer, bidt samen, zodat jullie beslissingen zijn verlicht door geloof en zijn verheven door goddelijke genade op het pad richting heiligheid.”

Aan het einde van de toespraak vroeg hij de aanwezige gelovigen te bidden voor de Wereld Ontmoeting van Gezinnen, die van 14 t/m 18 januari zullen plaatsvinden in Mexico City.