‘Gezin mag nooit proefproject zijn’Het gezin mag nooit het object van experimenten zijn schrijft de kardinaal- aartsbisschop van Valencia, Agustin Garcia-Gasco. De menselijke waardigheid “wordt bedreigd wanneer het huwelijk tussen een man en een vrouw wordt aangetast door de wetgeving, wat verwarring zaait in de samenleving.” Het gezin mag nooit het object van experimenten zijn. Dat schrijft de kardinaal-aartsbisschop van Valencia, Agustin Garcia-Gasco, in zijn wekelijkse pastorale brief. De menselijke waardigheid “wordt bedreigd wanneer het huwelijk tussen een man en een vrouw wordt aangetast door de wetgeving, wat verwarring zaait in de samenleving.”

‘Gezin mag nooit proefproject zijn’ “Het gezin is een natuurlijke werkelijkheid die voortvloeit uit de complementariteit tussen man en vrouw in de taak van kinderen voort te brengen en op te voeden”, aldus Garcia-Gasco.

Burgerlijke vrijheden “kunnen niet worden gebruikt om de inhoud van het huwelijk en het gezin aan te tasten en ze te reduceren tot louter partnerschappen.”
De kardinaal benadrukte ook dat de menselijke waardigheid wordt aangetast wanneer het menselijke leven niet beschermd wordt vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, wanneer het leven van de gehandicapte of terminaal zieke niet op prijs wordt gesteld, wanneer de zeggenschap van ouders over de opvoeding van hun kinderen niet is gegarandeerd, wanneer de centrale rol van het gezin in het gezinsbeleid en in het onderwijs niet wordt bevorderd, wanneer de bijdrage van gezinnen aan het gemeenschappelijk belang niet wordt erkend.

“In de afgelopen maanden en jaren zijn we getuige geweest van het trieste spektakel van degenen die, onder het mom van de verdediging van de scheiding tussen kerk en staat, proberen degenen onder ons tot zwijgen te brengen die hun vrijheid van meningsuiting en godsdienst uitoefenen”, aldus de kardinaal.

“Wanneer het rechtmatige seculiere karakter van de Staat als excuus wordt gebruikt om de vrijheden van anderen in te perken, wordt het radicaal secularisme dat de godsdienstvrijheid aantast en waarvan de uiteindelijke gevolgen onvoorspelbaar zijn.” De uitspraken zijn een ernstige waarschuwing aan de vooravond van de Spaanse verkiezingen. Die zijn zowel gericht aan het adres van de socialistische regering, maar ook aan degenen van andere partijen die dezelfde ideeën voorstaan. (KN/CNA)