Akkoord over vereenvoudigde echtscheidingHet kabinet gaat een einde maken aan de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Tegelijkertijd wordt het voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen mogelijk op een eenvoudiger manier te scheiden.

Akkoord over vereenvoudigde echtscheidingHet kabinet gaat een einde maken aan de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Tegelijkertijd wordt het voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen mogelijk op een eenvoudiger manier te scheiden.

Bij een flitsscheiding wordt een huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap, dat door een ambtenaar kan worden ontbonden. Een voorstel van de VVD voor een ‘administratieve scheiding’, waarbij afspraken tussen de ex-partners door een ambtenaar worden vastgelegd is van de baan. Het afschaffen van de zogenaamde ‘flitsscheiding’ is mogelijk geworden doordat de PvdA het kabinetsvoorstel steunt, zoals in het regeerakkoord was afgesproken.

Tegelijkertijd wordt het voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen mogelijk op een eenvoudiger manier te scheiden. De Tweede Kamer ging gisteren akkoord met het wetsvoorstel om huwelijken makkelijker te kunnen ontbinden. Daardoor kunnen voortaan niet alleen advocaten, maar ook notarissen een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechter indienen.

Voor de echtgenoten die het over alle aspecten van de echtscheiding eens zijn, is de toegevoegde waarde van een advocaat volgens minister Rouvoet beperkt. De notaris kan die rol overnemen. Zijn bevoegdheid blijft beperkt tot een gemeenschappelijk scheidingsverzoek, waarbij de partijen afzien van een mondelinge behandeling.

Het wetsontwerp wordt nu voor behandeling naar de Eerste Kamer gestuurd.