ChromosomenkaartHet Zorginstituut heeft begin augustus een advies uitgebracht aan de Minister van Volks­gezondheid, Welzijn en Sport waarin wordt gesteld dat vergoe­ding van de NIPT-test vanuit het basispakket “alleen mogelijk is als er sprake is van een medische indicatie”. Het Zorginstituut heeft begin augustus een advies uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin wordt gesteld dat vergoeding van de NIPT-test vanuit het basispakket “alleen mogelijk is als er sprake is van een medische indicatie”.

Het Zorginstituut adviseert de Tweede Kamer welke vergoedingen wel en welke niet in de basisverzekering zouden moeten worden opgenomen. Dit advies is niet bindend maar is wel zwaarwegend. Jaarlijks wordt in juni door de politiek vastgesteld wat door het basispakket gedekt is zodat de verzekeraars ruimschoots de tijd hebben de nieuwe premies voor het volgende jaar vast te stellen.

NIPT

Chromosomenkaart
Chromosomenkaart van iemand
met het Downsyndroom

‘NIPT’ staat voor ‘Niet-Invasieve Prenatale Test’. Het is een onder­zoek van het bloed van de moeder vanaf de tiende week van de zwan­gerschap. Het bloed van de moeder bevat reeds het DNA van het kind dat kan worden gescreend op aan­wezigheid van het Downsyndroom, het Edwardssyndroom en het Patau­syndroom. Omdat het Downsyn­droom veel vaker voorkomt dan het Edwards- en het Patausyndroom, heet de test in de volksmond ook wel ‘Downtest’. De test claimt een betrouwbaarheid van 96% voor de detectie van het Downsyndroom.

De test is niet-invasief in de zin dat het veiliger is dan bijvoorbeeld de vruchtwaterpunctie en de vlokken­test waarbij een hoger risico bestaat op complicaties.

Vanaf 1 april 2016 kunnen zwangere vrouwen in Nederland voor een NIPT test terecht bij acht universitaire medische centra. De prijs van een test is € 500 waarvan de patiënt € 175 betaalt. Bij een medische indicatie wordt de NIPT test volledig vergoed door de basisverzekering.

Tijdelijke subsidieregeling

Dankzij een speciale subsidieregeling is de NIPT test sinds april beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Deze regeling, die € 26 miljoen per jaar kost, geldt tot eind 2019. Om verzekeraars de tijd te geven om hun premies te berekenen, moet daarom uiterlijk juni 2019 een politiek besluit zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  1. de NIPT test opnemen in het basispakket
  2. de NIPT vanaf 2020 helemaal niet vergoeden
  3. de tijdelijke regeling continuëren, waarbij de subsidieregeling wordt overgenomen door het basispakket

Het Zorginstituut adviseert duidelijk optie 2 – geheel voor rekening van de zwangere vrouw. Het gehele rapport van 40 pagina’s is gewoon beschikbaar.

Formatiebesprekingen

Het advies van het Zorginstituut kan wellicht nog invloed hebben op de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Met name ChristenUnie, gesteund door CDA en de SGP zijn tegen het vergoeden van de NIPT test aan alle zwangere vrouwen.