Advent en Kerstmis voor gehuwdenAdvent betekent komst. En met Kerst vieren we dat Christus werkelijk tot ons komt doordat Hij als mens geboren wordt. Maar ook in de verre toekomst, op het einde der tijden zal Christus komen. De tweede zondag van de advent lezen we van de hand van Petrus; "de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven…de komst verwachtend van de dag Gods". In het evangelie en in de eerste lezing van die tweede zondag van de advent wordt opgeroepen de weg van de Heer te bereiden door bekering.  Advent betekent komst. En met Kerst vieren we dat Christus werkelijk tot ons komt doordat Hij als mens geboren wordt. Maar ook in de verre toekomst, op het einde der tijden zal Christus komen. De tweede zondag van de advent lezen we van de hand van Petrus; "de daden op aarde verricht zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven…de komst verwachtend van de dag Gods". In het evangelie en in de eerste lezing van die tweede zondag van de advent wordt opgeroepen de weg van de Heer te bereiden door bekering.

Advent en Kerstmis voor gehuwden Om over dit bereiden van de komst van de Heer te leren hebben mijn vrouw en ik een huwelijkscursus gevolgd van enkele avonden. In Mariënkroon te Nieuwkuijk bij 's-Hertogenbosch. Samen willen wij de weg naar de Heer bewandelen. Dit samen wandelen, het huwelijksleven, vraagt onderhoud en investering. Daarom volgden wij een relatiecursus die ontwikkeld is door Gerard en Elly van Meel. De beweging "Nieuwe Gezinnen" van waaruit zij werken laat zich inspireren door de nieuwe kerkelijke Focolarebeweging. De cursus is dan ook geworteld in het evangelie.

Tijdens een van deze avonden drong tot mij door dat "de weg van de Heer bereiden door bekering," heel concreet betekent een keren naar mijn vrouw. Elke dag weer. Tijd voor haar vrijmaken en bijvoorbeeld de gebeurtenissen van de dag doorspreken. Maar zo nodig ook betékenisvol doorspreken. Dus me afvragen: wat betekenen die gebeurtenissen voor haar. Ik citeer een stukje van die cursus te lezen op de site www.relaproject.nl: "De ander leeft op als hij (of zij) ervaart uniek te zijn, als hij voelt dat alles wat hij doormaakt, hoe hij de dingen ziet, wat hij denkt en doet, gewicht heeft voor zijn partner. Maar om iemand dit te laten ervaren, moet je in staat zijn om je werkelijk in te leven in hem of haar. Empathie, inlevingsvermogen, is de eerste pijler in een goede relatie en is met intelligentie liefhebben."

Ik noem nog een praktisch te hanteren onderwerp wat tijdens een van deze avonden aan de orde kwam. Het omgaan met conflicten. Als je het door een bepaalde oorzaak heftig oneens bent met de ander, leer dan eerst een time out te nemen en kwade gedachten en emoties onder controle te krijgen. Reageer vervolgens rustig. Niet op de persoon gericht, bijvoorbeeld: "Jij ruim ook nooit iets op." Hier breek je de ander mee af. En de ander kan er niets mee. Beter is dat elke keer als zich een dergelijke gebeurtenis voordoet opnieuw (desnoods zeven maal zeventig maal) er iets over zeggen maar wel met betrekking tot het concrete gedrag. Bijvoorbeeld: "Ik vind het vervelend als ik 's avonds thuis kom en er liggen nog spullen die opgeruimd moeten worden die er gisteren ook al lagen." De ander kan dan reageren met dat het haar spijt, dat zij in tijdnood was en er andere belangrijke dingen waren die dag.

Naar mijn idee zijn dit twee concrete voorbeelden om het evangelie in je nabije (gezins-) omgeving beter te leven en zo een "weg te bereiden voor de komst van de Heer." Behalve dat Hij met Kerst geboren wordt en op het einde der tijden komt, ervaar je dat door een kwalitatief betere levenswijze "de dag Gods verhaast wordt." Of met andere woorden: daar waar liefde is, daar is God."