AdreswijzigingRuim een jaar geleden ben ik penningmeester geworden van een stichting. De vorige penningmeester had bij de bank waar onze spaarrekening ondergebracht is, de bestuurswisseling doorgegeven. En ook het adres waar afschriftjes naar toe moeten. Ruim een jaar geleden ben ik penningmeester geworden van een stichting. De vorige penningmeester had bij de bank waar onze spaarrekening ondergebracht is, de bestuurswisseling doorgegeven. En ook het adres waar afschriftjes naar toe moeten.

Die adreswijziging was niet gelukt. Dus dat heb ik geprobeerd te doen. E-mail contact met de bank over gehad. Een formulier ingevuld. Geen reactie van de bank gehad. Gedacht dus dat de kous af was. Dat was niet zo! Er moest nog een heel eind aan die kous gebreid worden.

AdreswijzigingBegin dit jaar kreeg ik post van mijn voorganger. De jaaropgave van de bank was wederom naar hem gestuurd! Ik heb gewacht tot de bestuurvergadering en opnieuw gemaild met de bank. Een formulier als bijlage gekregen. En ook een kopie van het formulier van een jaar geleden met de opmerking dat het daar fout was gegaan omdat er 2 mensen getekend hadden en er 4 ingeschreven stonden bij de Kamer van Koophandel…

Om bij die beeldspraak van kousen te blijven: nou brak mijn klomp! Dit was nou niet bepaald een bank die met je meedenkt! Een andere strenge eis opdat het mogelijk zou worden dat de adreswijziging het zou halen, was dat er een uittreksel van de Kamer van Koophandel bijgevoegd zou worden dat niet ouder is dan 3 maanden! Dat heb ik dus opgevraagd.

Verder heb ik nog informatie opgevraagd over het formulier. Er moesten namelijk vier bestuursleden tekenen, maar er was slechts plaats voor twee op het formulier. En ik wilde zo ontzettend graag het formulier perfect invullen! Ik kreeg mail terug (gelukkig!) en twee extra bestuursleden “konden gewoon tekenen in de marge van het formulier hoor”, was het royale gebaar van de bankmedewerker.

Er moeten vier bestuursleden tekenen voor de adreswijziging (voor slechts enkele bankafschriftjes per jaar) want er staan er vier ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus dan is een bestuursvergadering een ideale gelegenheid om een handtekeningenactie te houden. Zo gezegd, zo gedaan.

Toen ik eindelijk alle bescheiden die aan alle voorwaarden voldeden terug wilde mailen, las ik de mail met de “instructies voor het aanleveren van gegevens voor het wijzigen van een adres waar de bankafschriftjes naar toe moeten” nog eens globaal door. Ojé! Ook de identiteitsbewijzen van degenen die een handtekening gezet hebben en die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel moesten nog toegevoegd worden. En opgelet: een kopie van de voorkant èn de achterkant bijvoegen.

Een ID van mijzelf kan ik nog wel inscannen. De andere bestuursleden moet ik opnieuw benaderen. Die hebben nog wel meer te doen dan al dat vrijwilligerswerk. Ook heb ik dat uittreksel van de Kamer van Koophandel al even voor de vergadering opgevraagd. Als ik de reply-mail naar de bank stuur moet ik goed opletten of het uittreksel nog wel minder oud is dan drie maanden.

Diaken Edwin