kindvriendelijk gezinsbeleid“Wij zijn blij met het pleidooi van de minister en tegelijk benieuwd hoe hij een actief en kindvriendelijk gezinsbeleid gaat invullen." Dat zegt voorzitter Harald Seidel van het IHGO als reactie op het pleidooi van minister Rouvoet voor meer kinderen. In een interview in De Pers pleitte minister Rouvoet voor meer kinderen, om de kosten van de vergrijzing op te vangen. “Wij zijn blij met het pleidooi van de minister en tegelijk benieuwd hoe hij een actief en kindvriendelijk gezinsbeleid gaat invullen." Dat zegt voorzitter Harald Seidel van het IHGO als reactie op het pleidooi van minister Rouvoet voor meer kinderen.

“Zonder gezinnen geen toekomst. Het probleem van vergrijzing toont aan dat er gewoon te weinig gezinnen en te weinig kinderen zijn! Per gezin zijn gemiddeld 2.1 kinderen nodig om de bevolking op peil te houden, Nederland scoort 1.7. De toegenomen levensverwachting vergroot de noodzaak tot investeren in gezinnen alleen maar. Dat het krijgen van kinderen een vrije keuze is die in liefde genomen wordt, staat voorop. Maar dat de overheid veel te weinig aandacht besteedt aan het positief presenteren van deze keuze, is een feit."

"De keuze voor kinderen is op de eerste plaats een vrije keuze en niet de oplossing van een demografisch probleem. Maar het demografische probleem is wel ontstaan doordat er de afgelopen decennia veel te weinig aandacht is geweest voor het gezin en kinderen als ideeal dat gelukkig maakt. Wat het IHGO betreft zou actief gezinsbeleid moeten beginnen bij het stimuleren van een positieve kijk op het gezin en op het krijgen van kinderen.”

  1. kindvriendelijk gezinsbeleidDe overheid zou het ‘beroep’ van vader en moeder positief moeten presenteren. Het begeleiden van kinderen naar volwassenheid vergt inzet van alle communicatieve, diplomatieke en sociale vaardigheden. “Een slimme meid begeleidt haar kinderen naar volwassenheid”. Dat geldt overigens net zo goed voor de vader, maar dat rijmt niet.
  2. Voor de twintigers en dertigers moet het starten van een gezin als toekomstvervulling worden gepresenteerd in plaats van als probleem waarmee je “je vrijheid verliest”.
  3. Om ons land jong te houden, innovatief en dynamisch, zouden twintigers en beginnende dertigers gestimuleerd moeten worden, ook financieel, aan een gezin te beginnen. Dat vraagt actieve beleidsvorming met bedrijven en werkgevers, loopbaanplanning en nieuwe combinaties van werk en zorg. Maar het begint allemaal tussen de oren. Lange termijn denken in gezinnen, in plaats van korte termijn denken in werk.

IHGO

Het IHGO werd in 1988 opgericht om het geloofsleven van katholieke gezinnen te bevorderen en hun onderlinge verbondenheid te stimuleren. Dit wil het IHGO onder andere bereiken door het ondersteunen van ouders in de opvoeding, het bevorderen van ontmoeting en netwerken tussen gehuwden en gezinnen en door het uitdragen van een positieve visie op huwelijk, gezin en opvoeding.