Anders-niet-minderHet Platform Zorg voor Leven is een petitie gestart om aan de politiek duidelijk te maken dat mensen met Downsyndroom een gelijke positie in de samenleving hebben en dus niet minder zijn. Het Platform Zorg voor Leven is een petitie gestart om aan de politiek duidelijk te maken dat mensen met Downsyndroom een gelijke positie in de samenleving hebben en dus niet minder zijn.

Anders-niet-minderAanleiding van de actie is de mogelijk brede invoering van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), waarover minister Schippers waar­schijn­lijk dit jaar een besluit gaat nemen. Met de NIPT kan een aantal chromo­somale afwijkingen worden opgespoord, waarvan het syndroom van Down de meest voorkomende is.

In het pers­bericht van het Platform Zorg voor Leven tonen de initia­tief­nemers hun grote zorgen: “Wanneer de diagnose Down­syndroom gesteld wordt, leidt dat in 90 procent van de gevallen tot het afbreken van de zwanger­schap. Invoering van de NIPT geeft volgens de betrokken organi­saties het signaal dat mensen met Down­syndroom een lagere plaats in de samen­leving hebben dan mensen zonder Downsyndroom. (…) Kinderen met Down­syndroom weg-selecteren past niet in een gezonde samen­leving die uitgaat van goede zorg, liefde en inclusie. In Nederland zou niemand zich moeten verdedigen om wie hij is.”

Het Platform, mede geïnitieerd door Downpride, dit Konings­kind, Helpende Handen, NPV, Op weg met de ander en de RMU Gezond­heids­zorg en Welzijn, is daarom de actie #Andersnietminder gestart.

Via Petities24.com kan aangegeven worden dat mensen met Down­syndroom een gelijke positie in de samen­leving hebben en dus #Andersnietminder zijn. Begin juni zal de petitie worden aangeboden aan de Vaste Kamer­commissie VWS.