Academie RolducIn de lezingenreeks van Academie Rolduc is het vrijdagavond 19 februari de beurt aan Dr. Lambert Hendriks die zal spreken over Huwelijk en Gezin, een terugblik op de gezinssynodes. In de lezingenreeks van Academie Rolduc is het vrijdagavond 19 februari de beurt aan Dr. Lambert Hendriks die zal spreken over Huwelijk en Gezin, een terugblik op de gezinssynodes.

Academie RolducIn 2014 en 2015 heeft er in Rome twee keer een bisschoppensynode plaatsgevonden over het huwelijk en het gezin. Dit waren belangrijke bijeenkomsten, waarin de paus, bisschoppen en andere deelnemers zeer open gesproken hebben over de toekomst van gezinnen en de kerkelijke moraal op dit gebied. Om een en ander in perspectief te plaatsen, blikt de februarilezing van Academie Rolduc terug op de synodes.

Wat is er nu wel en niet gezegd; wat zijn de verschillende invalshoeken; waarover bestaat overeenstemming of verschil van mening? De lezing wordt gegeven door Dr. Lambert Hendriks, moraaltheoloog en rector van het grootseminarie Rolduc. De lezing van 19 februari wordt gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en begint om 19.00 uur.

Academie Rolduc is de naam van een reeks lezing van het Theologisch Instituut Rolduc over een breeds scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De lezingen van zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst. Aanmelden kan per e-mail.