Abortusdebat Europees ParlementIn het Europees Parle­ment is vandaag opnieuw gesproken over abortus. Aan­leiding was de situatie in Spanje, waar het parle­ment momen­teel een wets­ontwerp behandelt om de abortus­wet­geving fors aan te scherpen. In het Europees Parle­ment is vandaag opnieuw gesproken over abortus. Aan­leiding was de situatie in Spanje, waar het parle­ment momen­teel een wets­ontwerp behandelt om de abortus­wet­geving fors aan te scherpen.

Abortusdebat Europees ParlementDe pro-abortuspartijen in het EP vroegen daarop om een debat, waarin ook de Europese Commissie werd gevraagd te reageren. Bij die gedachtenwisseling bleef het overigens: er werden geen moties of resoluties ter stemming ingebracht.

Estrela

Op de achtergrond speelt ook het omstreden rapport-Estrela, dat handelt over ‘seksuele en reproductie rechten’. Het rapport bepleit onder meer vrijere toegang tot abortus en noemt gewetensbezwaren daartegen een “obstakel”. Het werd onlangs met een nipte meerderheid afgewezen. Het parlement oordeelde dat de lidstaten, en niet Europa, over dergelijke gevoelige onderwerpen gaan.

‘Positief’

De Europese Commissie bevestigde dat vanochtend in Straatsburg nogmaals. De Europese afvaardiging van zowel de ChristenUnie als de SGP noemt dit desgevraagd “positief”. Mede dankzij hun inzet werd het Estrela-rapport verworpen.

‘Duidelijk’

CU-Europarlementariër Peter van Dalen bracht dit in het debat ook in: “In Europa hebben we besloten dat de lidstaten, en nìet Brussel, over gevoelige en emotionele zaken als abortus en euthanasie gaan. Wat mij betreft moet dat zo blijven. De meerderheid van dit Parlement heeft dit standpunt vorige maand in het Estrela-debat duidelijk bevestigd.”

‘Niet mee bemoeien’

Medewerker Walter van Luik van de Europese SGP-fractie sluit zich hierbij aan: "Dit hoort absoluut niet op EU-niveau thuis", zegt hij tegen Katholiek Nieuwsblad. Europa heeft zich wat hem betreft "absoluut niet" met de Spaanse ontwikkelingen te bemoeien. "Ook wij staan voor de beschermwaardigheid van het leven. Wij beschouwen de ontwikkeling in Spanje als een positieve beweging."

‘Kiezen voor het leven’

Van Dalen zegt te bidden “om wijsheid voor volksvertegenwoordigers in Spanje en andere lidstaten, om dit debat op een waardige en zorgvuldige manier te voeren. En ik vraag hen te kiezen voor het leven. Dat doe ik vanuit de overtuiging dat elk leven is gegeven door de Schepper, en waard is om beschermd te worden”.

Toch actie

Hoewel de standpunten duidelijk zijn, maakte een Zweeds lid van het Europees Parlement onlangs bekend dat hij toch actie wil gaan voeren tegen de voorgenomen strengere abortuswet in Spanje. (KN)