Boek - Een jaar van Gods BarmhartigheidVanwege het nade­rende Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid zijn een aantal pro­duc­ten uitge­bracht. Zij helpen bij de in­vul­ling en ver­wer­king van dit belang­rijke Heilige Jaar. Doe er je voor­deel mee. Vanwege het naderende Heilig Jaar van de Barmhartigheid zijn een aantal producten uitgebracht. Zij helpen bij de invulling en verwerking van dit belangrijke Heilige Jaar. Doe er je voordeel mee.

Boek ‘Een jaar van Gods Barmhartigheid’

Boek - Een jaar van Gods BarmhartigheidHet boekje Een Jaar van Gods Barm­har­tig­heid, bestaat uit “365 teksten uit de Traditie van de Kerk” en is samen­ge­steld door Smit en Opstal. Zij wilden al langer iets doen met het thema barm­har­tig­heid en hadden met paus Franciscus’ aankon­diging van het Jaar van Barm­har­tig­heid direct een mooie aanleiding.

Zij besloten een boekje te maken met voor elke dag van het jaar een citaat over Gods barm­har­tig­heid. Beginnend met St.-Augustinus wordt dagelijks de heilige van de maand aange­haald over het thema barm­har­tig­heid. Bewust is gekozen voor twaalf heiligen door de eeuwen heen, om te bena­drukken dat het thema altijd een grote rol heeft gespeeld.

Dit boekje is een gezamen­lijke uitgave van het Katholiek Alpha Centrum, Stichting De Boog en Betsaida.

Folder ‘Een nieuw begin in het Jaar van Barmhartigheid’

Folder ‘Een nieuw begin in het Jaar van Barmhartigheid’Gedurende het Heilig Jaar van Barmhartigheid worden we uitgenodigd ons te openen voor de liefde en barmhartigheid van God en hiervan ook uit te delen. Er is een prachtige folder en poster ontwikkeld waar met eenvoudige teksten de betekenis van Barmhartigheid en de werken van barmhartigheid worden uitgelegd. U kunt deze folder bestellen en uitdelen in uw parochie, straat, familie, vrienden e.d. Wellicht ook een idee om met Kerstmis uit te delen!

De folder en poster zijn ontwikkeld door Katholiek Alpha Centrum, Kerk in Nood en Samuel Advies , die eerder ook al een paar keer een folder ontwikkelden over Pasen.

Brochure van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Brochure van Bisdom Haarlem-AmsterdamBij gelegenheid van het Jaar van de Barm­hartig­heid brengt Bisdom Haarlem-Amsterdam een brochure uit met informatie, inspiratie en een activi­teiten­overzicht. Zaterdag 14 november hebben alle kerke­lijke lokaties 50 exemplaren van deze brochure ontvangen.

De door Impulsar fraai vormgegeven brochure bevat bovendien een overzicht van activiteiten die in het kader van het Jaar van de Barm­hartig­heid worden georganiseerd. Zo staat o.a. vermeld een conferentie tegen de doodstraf van Sant’Egidio, een cursus over barm­hartig­heid op de Tiltenberg, een gebeds­actie 24 uur voor de Heer, de Dag van de Caritas, etcetera.

Daarnaast worden parochies aangemoedigd bijzondere activiteiten te melden aan Rkactiviteiten.nl

Speld van Bisdom Roermond

Speld Jaar van de Barmhartigheid van Bisdom RoermondBisdom Roermond laat van het internationale logo van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid spelden maken, zogeheten ‘opstekers’. Deze kunnen bijvoorbeeld op revers, op een schooletui of tas, op de koormap of waar dan ook gedragen worden. Mogelijk nodigt het dragen van de speld uit tot ontmoeting en gesprek over het logo, het thema, de barmhartigheid of Gods liefde en wat deze hier en nu voor ons betekenen.
 
De spelden worden aangeboden tegen kostprijs: slechts één euro. Daarmee is de speld ook goed bruikbaar als een dankbare kleinigheid, een veelzeggend geschenk… om dank je wel te zeggen tegen iemand of om uit te nodigen tot onderlinge barmhartigheid. Het bisdom nodigt daartoe graag uit de spelden zoveel mogelijk te verspreiden.