Aan de handHet christelijk magazine Aan de Hand is een opvoedmagazine voor christelijke ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Aan de Hand schrijft over de praktijk van het opvoeden en besteedt nadrukkelijk aandacht aan geloofsopvoeding.

Aan de Hand verschijnt 8 keer per jaar met herkenbare verhalen van andere ouders over bijvoorbeeld ruzie in huis, de plek in de kinderrij en de eigen opvoedstijl. In elke Aan de Hand is er aandacht voor geloofsopvoeding zoals het zegenen van je kinderen, een vakantiebijbelleesrooster als bijlage of over jeugdclubs en catechese in de kerk. Aan de Hand laat deskundigen aan het woord als dat nodig is: de kinderpsycholoog, de orthopedagoog of de leerkracht. De echte deskundige zijn volgens het blad de ouders zelf.

www.aandehand.nl