Westminster Cathedral (foto: Lawrence OP)Het begint al een beetje tradi­tie te worden in Engeland: de jaarlijkse dank­viering voor echt­paren in de kathe­draal van West­minter. Dit jaar waren zo’n 600 echt­paren naar de viering gekomen. Westminster Cathedral (foto: Lawrence OP)Het begint al een beetje traditie te worden in Engeland: de jaarlijkse dankviering voor echtparen in de kathedraal van Westminter. Dit jaar waren zo’n 600 echtparen naar de viering gekomen.

Samen met de kardinaal Vincent Nichols, de aartsbisschop van Westminster, vierden zaterdag 23 mei zo'n 600 echtparen een dankviering in de kathedraal van Westminster. Met deze viering geven de echtparen uitdrukking aan hun dankbaarheid voor het welslagen van hun huwelijk.

In 2008 was het de eerste keer dat een dergelijke dankviering door het aartsbisdom Westminster werd georganiseerd. “Het is bedoeld als een huldebetoon en ter ondersteuning van het huwelijk”, alsdus kardinaal Nichols.

Van de 600 stellen vierden dit jaar 93 echtparen al de 40ste verjaardag van hun huwelijk en maar liefst 132 echtparen de 50ste verjaardag. De plechtigheid stond in het teken van de komende bisschoppensynode over het gezin, die in oktober 2015 in Rome plaatsheeft.