6 tips om grenzen te stellenHet is belangrijk om naar kinderen de grenzen aan te geven van wat wel en niet mag. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Ieder kind vraagt om een eigen aanpak en wat bij het ene kind goed werkt of gewoon nodig is, slaat bij een ander kind de plank helemaal mis. Toch zijn er wel een aantal algemene tips te geven hoe je op een goede manier de grenzen kunt aangeven. Zes tips om grenzen te stellen. Het is belangrijk om naar kinderen de grenzen aan te geven van wat wel en niet mag. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Ieder kind vraagt om een eigen aanpak en wat bij het ene kind goed werkt of gewoon nodig is, slaat bij een ander kind de plank helemaal mis. Toch zijn er wel een aantal algemene tips te geven hoe je op een goede manier de grenzen kunt aangeven. Zes tips om grenzen te stellen.

1. Wees duidelijk

Leg uit waarom iets wel of niet mag, zodat het kind zich eerder bij de grens neerlegt en de volwassene zich beter realiseert waarom hij deze grens belangrijk vindt. Dit geeft de volwassene ook houvast om bij zijn standpunt te blijven en minder snel toe te geven.

6 tips om grenzen te stellen2. Wees consequent

Belangrijk is dus te handelen wanneer de grens is bereikt, of net iets daarvoor. Probeer in ieder geval te vermijden dat de grens te laat of helemaal niet wordt gesteld. Een kind leert er niets van als het de ene keer wel met zijn vieze schoenen naar binnen mag en de volgende dag niet. Het weet dan niet waar het aan toe is. En kinderen zullen altijd naar grenzen zoeken.

3. Bied veiligheid

Zo weten ze wat er wel of niet mag, hoe ver ze kunnen gaan. Als ouders consequent zijn, hoeven kinderen niet bang te zijn dat ze de volgende keer een uitbrander of klap krijgen als ze datgene doen wat ze altijd al deden.

4. Laat het kind zien wat het effect op de ander is

Spiegel zijn gedrag: wat zou jij ervan vinden als ik je uitscheld voor ‘Dom varken’?

5. Bied alternatieven

Maak duidelijk wat het een kind oplevert wanneer het meer gewenst gedrag laat zien. Straf niet alleen, vergroot gewenst gedrag ook uit en beloon het. Het kind zal dan gemotiveerder zijn andere manieren aan te leren en grenzen te accepteren.

6. Maak goed gedrag aantrekkelijk

En wijs op ongewenst gedrag: als je je zo gedraagt vinden mensen je helemaal niet aardig.

(bron: www.jmouders.nl )