Nieuwe GezinnenDe beweging van de Nieuwe Gezinnen, onderdeel van de Focolarebeweging, vierde zijn 40-jarig bestaan afgelopen week in Rome met o.a. een audiëntie bij de paus. “Jullie geheim zit ‘m precies daarin dat jullie het evangelie leven.” Nieuwe GezinnenDe beweging van de Nieuwe Gezinnen, onderdeel van de Focolarebeweging, vierde zijn 40-jarig bestaan afgelopen week in Rome met o.a. een audiëntie bij de paus. “Jullie geheim zit ‘m precies daarin dat jullie het evangelie leven.”

Stellen uit 34 landen bezochten in Rome de bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de beweging van de Nieuwe Gezinnen. Thema was ‘Een huis gebouwd op steen: het geleefde evangelie, het antwoord op de problemen van de hedendaagse gezinnen’.

Verblijf voor liefde

Enkele vertegenwoordigers van de Nieuwe Gezinnen werden op 3 november door paus Benedictus XVI ontvangen. De Heilige Vader wees erop dat het pastorale werk voortkomt uit “vier pijlers: spiritualiteit, onderwijs, een sociale omgeving en solidariteit”. “Uw inzet voor kalme en diepgaande evangelisatie getuigt ervan dat alleen de eenheid binnen een gezin, een gave van God die Liefde is, het gezin tot een waar verblijf maakt voor liefde, een huis dat het leven verwelkomt en een school van christelijke waarden voor zijn kinderen.”

Het Evangelie leven

De Heilige Vader benadrukte dat “jullie geheim ‘m precies daarin zit dat jullie het evangelie leven”. Daarom, aldus de paus, hebben jullie tijdens het congres hier niet alleen “de situatie van het hedendaagse gezin in de verschillende culturele contexten geschetst, maar hebben jullie de vooruitziende blik gehad het Woord van God diepgaand te bestuderen en te luisteren naar het getuigenis dat ons laat zien hoe de Heilige Geest in onze harten en ons gezinsleven handelt, evenals in complexe en moeilijke situaties”. Hierbij wees paus Benedictus op de onzekerheid van stellen die op het punt staan een definitief besluit te nemen, op huwelijkscrises, op scheiding en echtscheiding, en op niet-traditionele verbintenissen.

Toenemende noden

De paus vroeg of, trouw aan hun toewijding, er “pastorale strategieën gevonden konden worden die reageren op de toenemende noden van hedendaagse gezinnen en de vele uitdagingen waar een gezin voor staat zodat zijn specifieke taak in de Kerk en in de samenleving niet zal worden verminderd”.

“Volgens het goddelijk plan”, zei de paus, “is het gezin een gezegende en heiligmakende plaats en ondersteunt de Kerk, die het gezin altijd nabij is, het in zijn missie. Zeker tegenwoordig, omdat veel gevaren het gezin bedreigen van binnenuit en buitenaf. Goddelijke hulp is nodig opdat het niet toegeeft aan ontmoediging en dus zou ieder christelijk gezin met vertrouwen moeten kijken naar de Heilige Familie, de originele ‘huiskerk’.

Gebed en sacramenten

Paus Benedictus verzekerde de gezinnen dat “het bescheiden en heilige Gezin van Nazareth, het icoon en voorbeeld voor elk gezin, niet zal ophouden jullie vanuit de hemel te ondersteunen. Het is echter onontbeerlijk”, voegde hij eraan toe, “dat jullie constant je toevlucht neemt tot het gebed, luisteren naar het Woord van God, en een intens sacramenteel leven leiden, samen met de inspanning altijd Gods gebod van liefde en vergeving te leven. Liefde zoekt niet zichzelf, maar verheugt zich met de Waarheid.”

Gezinspolitiek

Met in totaal ongeveer 800.000 gezinnen vormt Nieuwe Gezinnen een netwerk in 182 landen, verdeeld over de vijf werelddelen. De beweging zet zich in voor tal van activiteiten ter ondersteuning van verloofde paren, jongen gezinnen, zij die een kind of echtgenoot(e) hebben verloren, en zij die huwelijksproblemen ondervinden of gescheiden zijn. Ook helpt de beweging kinderen die op de straat leven en is betrokken bij internationale acties voor kinderen en gezinnen aan de rand van de samenleving. Op lokaal niveau ondersteunt de beweging sociale projecten en in een breder spectrum promoot het een constructieve gezinspolitiek. (VIS/KN)