4-6 mei - KISI Kids weekendHet bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin organiseert van 4 tot en met 6 mei voor de eerste keer een zogeheten KISI-weekend in het bisdom Roermond. Aan het eind van het weekend volgt de uitvoering middels een miniconcert in Zorgcentrum Vastrada in Susteren. Het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin organiseert van 4 tot en met 6 mei voor de eerste keer een zogeheten KISI-weekend in het bisdom Roermond. Wellicht dat van hieruit een KISI-groep in dit bisdom kan ontstaan. Tijdens het weekend gaat Sanne, van de KISI-groep van het bisdom Den Bosch, met de deelnemende kinderen een liedjesconcert instuderen. Aan het eind van het weekend volgt de uitvoering middels een miniconcert in Zorgcentrum Vastrada in Susteren.

4-6 mei - KISI Kids weekend KISI (KIndern SIngen) begon in 1993 in Oostenrijk. Een echtpaar schreef een aantal musicals rondom Bijbelverhalen die werden vertaald naar de huidige tijd. Al snel ontstonden er meerdere groepen in Oostenrijk en andere Europese landen; zelfs momenteel ook in Israel en Oeganda. Na een intensieve oefenperiode met bezoek aan KISI-Oostenrijk vond in 2009 het eerste optreden plaats van KISI-Nederland in Den Bosch.

De KISI-groepen zijn meer dan een musicalgroep of een groep waar gezellig samen gezongen en gedanst wordt. KISI is een katholieke beweging met een oecumenische missie, een familie van kinderen, jongeren en volwassen die onderweg zijn met liederen en musicals tot eer van God.

Het eerste KISI-weekend in het bisdom Roermond wordt gehouden in groepsaccommodatie Beatrix in Herkenbosch. Het start op vrijdag om 18 uur met een broodmaaltijd. Naast het inoefenen van liedjes wordt er tijdens het weekend veel aandacht besteed aan het inhoudelijke programma. Op zondagochtend verlenen de kinderen vocale medewerking aan de H. Mis in Echt en in de middag is dus het miniconcert in het zorgcentrum. Daarbij zijn ouders, familieleden en andere belangstellenden welkom.

Alle kinderen vanaf 8 jaar mogen, na schriftelijke toestemming van hun ouders uiteraard, meedoen. En kinderen onder de 8 jaar mogen mee mits de ouder(s) als begeleiding meekomt. Het weekend kost € 30,- per deelnemer.

Meer informatie

Myriam Rademaker
(0475) 38 68 92
m.rademaker@bisdom-roermond.nl