30 december 2011 - Feest van de Heilige FamilieOp vrijdag 30 december 2011 vieren we het feest van de heilige familie. Vanaf het moment van de geboorte van Jezus waren de Heiligen Maria, Jozef en Jezus een echt gezin. 30 december 2011 - Feest van de Heilige FamilieOp vrijdag 30 december 2011* vieren we het feest van de Heilige Familie. Vanaf het moment van de geboorte van Jezus waren de Heiligen Maria, Jozef en Jezus een echt gezin. Een heilig gezin dat zich geheel liet leiden door God, en Hem de belangrijkste plek gaf in hun leven ook als dit moeilijk of onbegrijpelijk was.

Bidden wij voor ons eigen gezin, dat wij in het nieuwe jaar een voorbeeld hieraan nemen en door de band met God in liefde en zorg voor elkaar zullen groeien.

*) Het feest van de Heilige Familie wordt gevierd op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar, maar in jaren waarbij er geen zondag valt tussen Kerstmis en Nieuwjaar, vieren we het op 30 december.

Gebed voor het gezin

(Paus Johannes Paulus II – 22 oktober 1983)

“God, van wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde voortkomt,
Vader, die de Liefde bent en het Leven,
maak dat door Uw Zoon, Jezus Christus,
– geboren uit een vrouw –
en door de heilige Geest
– bron van de goddelijke liefde –
elk gezin op aarde
een echt heiligdom van leven en liefde wordt
voor de elkaar opeenvolgende generaties;
maak dat Uw genade
de gedachten en de werken van de echtgenoten
op het welzijn richt van hun gezin
en van alle gezinnen in de wereld;
maak dat de jeugd
in het gezin een hechte steun vindt,
voor haar menselijkheid
en voor haar groei in waarheid en liefde;
maak dat de liefde, gesterkt door
de genade van het huwelijkssacrament,
het wint van alle zwakheid en crisis
waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden;
en maak tenslotte, zo vragen wij U,
dat de Kerk, in en door de gezinnen,
op voorspraak van het heilig Huisgezin van Nazaret,
haar zending onder de volkeren van de aarde
met vrucht mag volbrengen.
Dat vragen wij U, die,
in eenheid met de Zoon en met de heilige Geest,
het Leven bent, de Waarheid en de Liefde.
Amen.”