3-jarigen nog niet naar schoolDemissionair minister André Rouvoet van Onderwijs wil niet dat driejarigen al naar school gaan. Hij heeft zijn beden­kin­gen bij het advies van de Onderwijsraad. De raad stelt voor alle peuters van drie minimaal vijf ochtenden per week naar de basis­school te sturen. Demissionair minister André Rouvoet van Onderwijs wil niet dat driejarigen al naar school gaan. Hij heeft zijn bedenkingen bij het advies van de Onderwijsraad. De raad stelt voor alle peuters van drie minimaal vijf ochtenden per week naar de basisschool te sturen.

3-jarigen nog niet naar  schoolNu gaan vrijwel alle kinderen op die leeftijd naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool. "Dat is een gemiste kans", aldus de Onderwijsraad woensdag. Volgens het adviescollege varieert namelijk de kwaliteit van dergelijke instanties sterk.

Het advies staat haaks op het huidige beleid dat er juist op is gericht om de kinderopvang en de peuterspeelzalen te versterken. Rouvoet kan echter niet meer beslissen over het plan. Dat is aan het volgende kabinet.

Niet verplicht

De 'uitgebreide' kleuterschool is niet verplicht, luidt het advies. Ouders mogen kiezen of zij hun zoons of dochters van drie al naar school sturen. De jongens en meisjes zijn immers pas leerplichtig vanaf vijf jaar. De raad kiest voor ochtenden zodat de kinderen na school kunnen gaan slapen.

Tussen de twee en zes jaar oud ontwikkelen kinderen zich sterk. Ze leren bijvoorbeeld te spreken, samen te spelen, zichzelf aan te kleden en te eten. Volgens de raad moeten zij in deze "cruciale fase worden begeleid en gestimuleerd door gekwalificeerd personeel".

Opvoedtaak

Veel opvoedtaken die vroeger meer voor de ouders waren, liggen tegenwoordig ook bij voorschoolse voorzieningen. Dat komt omdat steeds meer jonge kinderen naar de kinderopvang gaan.

Daar wordt, zo stelt de raad, vaak weinig aan een pedagogisch programma gedaan. Bovendien lijken de instellingen er kwalitatief niet beter maar juist slechter op te worden.

Uitbreiden

Daarom wil de Onderwijsraad de basisschool uitbreiden. De scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbod. Dat vraagt een extra investering van de overheid van naar schatting 100 tot 200 miljoen euro. Daarbij moeten leerkrachten goed zijn opgeleid. De Onderwijsraad vindt dat er op de pabo een specialisme 'jonge kinderen' moet komen. Huidige medewerkers moeten worden bijgeschoold.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) wil nog een stap verder gaan dan de Onderwijsraad. Het plan mag allemaal veel minder vrijblijvend, vindt voorzitter Ton Duif.

In Vlaanderen gaan driejarigen al naar het basisonderwijs. (nu.nl)